Katalikų enciklopedija

(Nukreipta iš puslapio The Catholic Encyclopedia)

Katalikų enciklopedija (angl. Catholic Encyclopedia) – 1913 m. išleistas angliškas žynynas. Išleido Romos Katalikų Bažnyčia.

Joje pateikiama ir aprašoma Katalikų Bažnyčios bei katalikų tikėjimo istorija, teorija, praktika, krikščionybės istorija. Pakartotinis leidimas – 1922 m.

Istorija

redaguoti

Žinynas pradėtas rengti 1905 m. sausio 11.

Redaktoriai – Charles G. Herbermann (profesorius, lotynistas, bibliotekininkas, College of the City of New York), Edward A. Pace (filosofijos profesorius, Catholic University), Condé B. Pallen (redaktorius), Rev. Thomas J. Shahan (Bažnyčios istorijos profesorius, Catholic University) ir John J. Wynne (jėzuitas, „The Messenger“ (Pasiuntinys) redaktorius.

Autoriai pirmą kartą susitiko „Messenger“ redakcijoje, Niujorke ir kartu dirbo iki pat 1913 m. balandžio 19.

Aktualesnė versija („Catholic University of America“) išleista pavadinimu Naujoji katalikų enciklopedija („New Catholic Encyclopedia“), 1967 m. ir 2002 m.

Nuorodos

redaguoti