Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Dekanasaukštosios mokyklos (universiteto) fakulteto vadovas. Kai kurių šalių aukštosiose mokyklose dekanai gali vadovauti ir kitokiems akademiniams padaliniams.

Žodis kilęs iš lot. decanus 'dešimtinės vadas'. Akademinė tradicija taip vadinti fakultetų vadovus atėjo iš katalikų vienuolynų tradicijos. Dideliuose vienuolynuose, kurie turėdavo šimtus vienuolių, jie būdavo suskirstyti į grupes, kurioms vadovavo vyresnieji vienuoliai dekanai. Vėliau dekanais vadino dvasininkų bendruomenių (pvz., tam tikros diocezijos dalies) vadovus. Kadangi viduramžių universitetai formavosi iš vienuolynų ir katedrų mokyklų, jie perėmė ir pareigybės pavadinimą dekanas.

Dekanai Lietuvos aukštosiose mokyklose redaguoti

Dekaną renka fakulteto taryba. Dekano kadencija – penkeri metai, jis renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

Dekanas atsako už:

  • fakulteto raidos planavimą ir įgyvendinimą;
  • fakulteto mokslo ir studijų organizavimo efektyvumą;
  • mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymą;
  • fakulteto ir jo padalinių ūkinę ir finansinę veiklą;
  • tarptautinius fakulteto ryšius.

Dekanas veikia fakulteto vardu ir jam atstovauja. Jis šaukia fakulteto tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja.

Dekano pavaduotojai yra prodekanai.

Dekanai JAV redaguoti

Vidurinės mokyklos redaguoti

Daugelyje JAV vidurinių mokyklų dekanas yra mokytojas ar administratorius, kuri prižiūri moksleivių drausmę atlieka kai kurias administracines funkcijas. Didelėse mokyklose būna berniukų ir mergaičių dekanai ar tam tikrų klasių dekanai. Mokykloms vadovauja direktoriai (angl. principal ar headmaster), bet kai kurių mokyklų (dažniau privačių) vadovai vadinami dekanais (angl. dean).

Aukštasis mokslas redaguoti

JAV aukštosiose mokyklose dekanais vadinami atskirų universiteto department’ų ar departmentų grupių vadovai (pvz., menų ir gamtos mokslų koledžo dekanas, apatinio miesto kempuso dekanas). Daugelyje koledžų ir universitetų dažnai būna dean of students 'studentų dekanas' ir dean of the faculty 'dėstytojų ir kitų darbuotojų dekanas'.

Daugelio JAV teisės mokyklų, medicinos mokyklų, teologijos mokyklų ir kitų panašių aukštųjų profesinio rengimo mokyklų aukščiausi administratoriai vadinami dean 'dekanas'. Daugelis jų turi dekanus padėjėjus (angl. assistant deans ar associate deans), kurie atitiktų lietuviškus prodekanus, pvz., dean of academics 'akademinių reikalų prodekanas', dean of students 'studentų prodekanas'.