Dažninė moduliacija

Dažninė moduliacija, sutrumpintai FM (nuo angl. frequency modulation) – informacijos perdavimo būdas, kada moduliuojančio signalo virpesio dėsniu keičiamas nešlio dažnis. Dažninė moduliacija plačiai naudojama perduoti garsiniam signalui radiofonijoje, ir skaitmeniniam signalui (FSK moduliacija).

Analoginės dažninės moduliacijos atveju, nešlio dažnio deviacija yra proporcinga audio signalo stipriui.

Skaitmeninės dažninės moduliacijos (FSK) atveju, skaitmeninio signalo vienetas arba nulis turi fiksuotas dažnio deviacijos reikšmes. Skaitmeninė dažninė moduliacija yra plačiai naudojama modemuose, taip pat radiotelegrafijoje.