Civilių nereguliarioji gynybos grupė

Civilių nereguliarioji gynybos grupė (angl. Civilian Irregular Defense Group; CIDG) – nereguliariosios kariuomenės dalinys Pietų Vietname, suformuotas iš Vietnamo etninių mažumų atstovų pagal JAV vyriausybės vykdytą Civilių nereguliariųjų gynybos grupių programą (angl. Civilian Irregular Defense Group program).

CIDG grupės apmokymas
Du CIDG kovotojai

Civilių nereguliariųjų gynybos grupių programos tikslaiKeisti

Civilių nereguliariųjų gynybos grupių programa turėjo atlikti dvi funkcijas:[1]

  1. Padėti Pietų Vietnamo valdžiai formuoti nereguliariuosius dalinius, galinčius padėti kovoti su Vietkongu,
  2. Neleisti Vietkongui patraukti į savo pusę etnines mažumas, kad šių žmonės nestotų į Vietkongo gretas.
 
CIDG grupės stovykla ir aerodromas. Apačioje kairėje – artilerijos baterijos pozicijos.

IstorijaKeisti

CIDG programą 1961 m. pradžioje suplanavo CŽV kaip priemonę prieš Vietkongo įtakos plitimą Pietų Vietnamo Centriniuose kalnuose.[2] Programos veikla pradėta Buon Enao kaime, mažos JAV Armijos specialiųjų pajėgų (žaliųjų berečių) grupės atvykdavo į kaimus ir juose kūrė Apylinkių vystymo centrus (angl. Area Development Centers). Specialiųjų pajėgų komandos apmokydavo vietinius gyventojus, orientuodamiesi į vietinę gynybą ir pilietinę veiklą. Kaimiečius dvi savaites treniruodavo ginti kaimus ir apginkluodavo. Formuojamos vietinės smogiamosios grupės būdavo geriau apmokomos ir apginkluojamos, jos buvo skirtos veikti kaip greitojo reagavimo į Vietkongo atakas pajėgos.

Dauguma CIDG stovyklų buvo apgyvendintos šalies etninių mažumų (ypač degarų), kurios nemėgo vietnamiečių tiek iš Šiaurės, tiek Pietų Vietnamo, todėl greitai ėmė sutarti su amerikiečiais patarėjais.

CIDG programa buvo sėkminga, nes pacifikavus vieną kaimą, jis tapdavo treniravimo stovykla gretimų kaimų gyventojams.

1963 m. kariškiai suprato, kad programa vystosi labai sėkmingai. Bet buvo nutarta, kad CIDG daliniai ir specialiosios pajėgos nėra tinkamai išnaudojamos, tad buvo įsakyta pradėti operaciją „Switchback“, kuri vadovavimą CIDG programai perdavė iš CŽV rankų JAV Karinės pagalbos Vietnamui vadovybei (angl. Military Assistance Command, Vietnam, MACV).[3] CIDG programa buvo sparčiai plečiama, tam panaudota visa JAV 5-oji specialiųjų pajėgų grupė, perkelta į Vietnamą. CIDG daliniai nebeužsiėmė vien kaimų gynyba, bet ėmė dalyvauti ir labiau įprastinėse kariuomenės operacijose, ypač valstybės sienos priežiūroje.

1970 m. daugelis CIDG grupių buvo performuotos į Vietnamo reindžerių dalinius.

NuorodosKeisti

  1. U.S. Army Special Forces 1961-1971. Vietnam Studies. Washington, D.C.: United States Army Center of Military History. 1989 [First Printed, 1973]. pp. 19–20. CMH Publication 90-23. 
  2. John Nagl (2005). Learning to Eat Soup With a Knife: Counterinsurgency Lessons from Malaya and Vietnam. University of Chicago Press. p. 128. ISBN 9780226567709. 
  3. Nagl, p. 129