Cirkulada

Cirkulada – tradicinis kaimas ar miestelis Langedoko-Rusijono regione (Pietų Prancūzija) su koncentriniu išplanavimu. Tokį išplanavimą turi arba visas kaimas, arba centrinė, seniausioji jo dalis[1], kuri vėliau gali būti išplėsta kitokio planavimo rajonais. Įprastai galima būtų tikėtis, kad tokių koncentrinių gyvenviečių centre bus pilis (pranc. château-fort) ar parapijos bažnyčia, bet jų centre paprastai būna aikštė.

Cirkuladų išsidėstymas Prancūzijoje
Cessenon-sur-Orb cirkulada

Į aiškiai koncentrinę cirkuladų struktūrą kaip urbanistinį fenomeną dėmesys atkreiptas tik 1992 m. Šių gyvenviečių koncentrinis išplanavimas yra viduramžių (XI–XII a.) kilmės, dviem šimtais metų senesnis už to paties regiono bastidas. Šį fenomeną aprašė aprašė architektas Krzysztof Pawlowski[2], kuris suskaičiavo daugiau kaip 50 koncentrinių Langedoko-Rusijono miestų ir kaimų.

NuorodosKeisti

  1. La Calmette miestelio palydovinė nuotrauka (Gardo departamentas) (Wikimapia nuotrauka)
  2. Krzysztof Kazimierz Pawlowski (1992) Circulades languedociennes de l’an mille: Naissance de l’urbanisme europeen. 220 p. ISBN 978-2859980955

Dar kelių kaimų nuotraukos Wikimapijoje: