Bronius Stasiukaitis

Bronius Stasiukaitis (1917 m. Išlaužų k., Pagirių valsč., Ukmergės apskr. – 1944 m. rugpjūčio 23 d. Štetine, Vokietija) – gydytojas, ateitininkas, 1941 m. birželio sukilimo dalyvis, antinacinės rezistencijos dalyvis.

Biografija redaguoti

1936 m. baigė Panevėžio gimnaziją, įstojo į VDU Medicinos fakultetą. Aktyvus ateitininkas, 19381939 m. buvo moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkas. Rašė ateitininkijos istoriją.

Bolševikmečiu dalyvavo pogrindinėje veikloje. Vienas iš 1941 m. birželio sukilimo organizatorių ir dalyvių. Buvo LAF štabo Kaune spaudos ir informacijos skyriaus vadovas. Vokiečiams LAF veiklą nutraukus, įsijungė į antinacinę rezistenciją, buvo vienas iš Lietuvių fronto pogrindžio spaudos organizatorių. 1942 m. gegužės mėn. gestapo suimtas, kurį laiką kalintas. Laisvėje tęsė pasipriešinimo veiklą, talkindamas pogrindžio leidiniams „Į laisvę“, „Lietuvos Judas“ ir kt.

1943 m. baigė medicinos studijas. Netrukus vėl gestapo sulaikytas su pogrindinės veiklos įkalčiais. Koncentracijos stovyklos išvengė, sutikdamas eiti fronto gydytojo tarnybon. 1944 m. rugpjūčio 23 d. žuvo Vokietijoje, prie Štetino, amerikiečių aviacijos bombardavimo metu. Palaidotas Štetine (dab. Ščecinas, Lenkija). 2000 m. apdovanotas (po mirties) Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi.

Literatūra redaguoti

  • Ateitininkai komunistų ir nacių kankiniai, red. L. Kerulis. P. Narutis, J. Prunskis, 1991, 241–242 pusl.
  • Apolonija Nistelienė. Keliami iš užmaršties // XXI amžius, Nr. 57, 2004.07.30 [1]