Visos Rusijos Steigiamasis susirinkimas

Visos Rusijos Steigiamasis susirinkimas (rus. Всероссийское учредительное собрание) – visuotiniuose demokratiniuose rinkimuose išrinktas susirinkimas, turėjęs nustatyti Rusijos santvarką po Vasario revoliucijos ir vykęs 1918 m. sausio 5 (18) – sausio 6 (19) d.

Steigiamojo susirinkimo posėdžio nuotrauka

Istorija

redaguoti
 
Taurijos rūmai 2016 m.
 
Steigiamojo susirinkimo sudėtis

Rusijoje supratimą „Steigiamasis susirinkimas“ įvedė narodnikai.

1917 m. kovo pabaigoje Petrogrado Tarybos Vykdomasis Komitetas sudarė komisiją Steigiamojo susirinkimo organizavimui. Gegužę ypatingajame pasitarime pradėtas ruošti rinkimų projektas (komisijoje dalyvavo visų didžiausių politinių partijų atstovai). Tik 1917 m. liepą, kai pribrendo rimta vyriausybės krizė, Laikinoji vyriausybė paskyrė rinkimų datą – 1917 m. rugsėjo 17 (30) d. Rugpjūtį pradėjo veikti Visos Rusijos komisija rinkimų reikalams.

Sušaukti Steigiamąjį susirinkimą buvo nuspręsta rugsėjo 30 (spalio 13) d. Po to Laikinoji vyriausybė paskelbė naujus rinkimų ir sušaukimo terminus – 1917 m. lapkričio 12 (25) d. ir lapkričio 28 (gruodžio 11) d. atitinkamai. Balsavimas vyko pagal 1917 m. rugsėjo partijų sąrašus. Balsuoti teisę turėjo visi Rusijos piliečiai, sulaukę 20 metų amžiaus. Petrograde balsavo daugiau kaip 70 procentų, o Maskvoje apie 70 procentų. Didžiuosiuose miestuose rinkimų procedūrų pažeidimų nebuvo pastebėta. Rinkimų rezultatai: eserai – 58,5 proc., bolševikai – 25 proc., menševikai – 2,6 proc., kadetai – 4,7 proc., kitų partijų atstovai - 9,2 proc.

Rusijos steigiamasis susirinkimas prasidėjo 1918 m. sausio 5 (18) d. tuometinėje Rusijos sostinėje Petrograde, Taurijos rūmuose. Dalyvavo 410 deputatų iš 715 išrinktų. Susirinkimas atmetė bolševikų partijos atstovo Jakovo Sverdlovo pristatytus Vladimiro Lenino bei II Visos Rusijos tarybų suvažiavimo dekretus, ir tada bolševikai paliko susirinkimą, galutinai suardydami kvorumą bei apšaudė susirinkimą palaikiusią taikią demonstraciją. Petrogrado ČK vadas Moisiejus Urickis uždraudė demonstracijas prie Taurijos rūmų. Demokratijos šalininkai kitą dieną vėl surengė demonstraciją, kuri buvo apšaudyta iš kulkosvaidžių – žuvo 21 žmogus ir šimtai buvo sužeisti.

Sausio 6 (19) d. vakare bolševikų Centrinis Vykdomasis Komitetas paskelbė, kad uždaro susirinkimą, o tą pačią dieną III Visos Rusijos Tarybų suvažiavimas jį panaikino. Sausio 9 (22) d. Maskvoje buvo apšaudyta ir išvaikyta Steigiamąjį susirinkimą palaikiusi demonstracija. Žuvo 50 ir buvo sužeista daugiau nei 200 žmonių.[1][nepatikimas šaltinis?]

Išnašos

redaguoti

Nuorodos

redaguoti