Bavarijos civilinis kodeksas

Maksimiliano Bavarijos civilinis kodeksas (lot. Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis, CMBC, vok. Maximilians Bayerisches Zivilgesetzbuch) XVIII a. priimtas civilinis sąvadas Bavarijos kurfiurstystėje, Vokietijos teisės paminklas.

Istorija

redaguoti

Pirmasis Bavarijos žemės teisynas 1346 m. bei jo patobulinimai 1518 m. nebuvo moderni privatinės teisės kodifikacija. 1616 m. žemės teisynas gan išsamiai reguliavo privatinius santykius kaip civilinis kodeksas, tačiau iki pat XVIII a. buvo būtina papildomai ir vieningai kodifikuoti, sukurti privatinės teisės sistemą. 1756 m. Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis žymi tokio teisės sisteminimo kulminacinį tašką.

Maksimiliano Bavarijos civilinis kodeksas - teisininko Kreittmayr veikalas; seniausias išsamus Vokietijos privatinės teisės kodeksas. CMBC pagal savo reguliavimo apimtį pralenkė visus ligtolinius privatinės teisės teisynus. Vokietijos bendrajai teisei (Gemeines Recht) buvo priskirta subsidiari reikšmė. Bavarijos civilinis kodeksas galiojo ilgiau nei egzistavo nepriklausoma Bavarijos valstybė (t. y. iki pat 1900, kai visuotinai įsigaliojo Vokietijos civilinis kodeksas.

Nuorodos

redaguoti