Automatinis pistoletas

Automatinis pistoletas – pistoletas, kuris šūvio parako dujų energiją panaudoja iššautai tūtelei pašalinti, naujam šoviniui įstumti į lizdą ir iššauti, jei gaidukas (nuleistukas) nuspaustas. Šoviniai laikomi rankenoje įstatomose dėtuvėse kaip ir savitaisiuose pistoletuose.

Automatiniu pistoletu galima šaudyti serijomis. Kai kurie automatiniai pistoletai gali šaudyti trumpomis fiksuotomis serijomis (pvz., rusiškas OC-23 Drotik – serijomis po 3 šūvius). Šaudant serijomis automatinio pistoleto taiklumas mažėja, kadangi pistoletas vibruoja, o vamzdis kyla aukštyn. Šie neigiami efektai mažinami naudojant prie pistoleto pritvirtinamą sulankstomą petinę atramą ar kietą pistoleto dėklą, kuris panaudojamas kaip petinė atrama.

Angliakalbėje literatūroje automatiniais pistoletais (automatic pistol) dažnai vadina savitaisius pistoletus. Savitaisis pistoletas irgi užsitaiso automatiškai, bet iššauna tik dar kartą nuspaudus gaiduką. Tikrieji automatiniai pistoletai angliškai paprastai vadinami machine pistol. Šis žodis analogiškas vokiškam terminui Maschinenpistole, kuris reiškia pistoletą-kulkosvaidį.

Riba tarp automatinių pistoletų ir pistoletų – kulkosvaidžiųKeisti

Riba tarp automatinių pistoletų ir kompaktiškų pistoletų-kulkosvaidžių yra nelabai aiški. Pistoletai-kulkosvaidžiai dažnai turi dvi rankenas, gali turėti medinę ar kitokia tvirtą buožę. Automatiniai pistoletai savo konstrukcija ir išvaizda artimi savitaisiams pistoletams, jie dažniausiai nešiojami dėkluose, kas nėra būdinga pistoletams-kulkosvaidžiams.
Kai kurie ginklai gali būti priskiriami abiem kategorijoms iš karto. Pvz., Izraelio Micro-Uzi ar Čekijos Škorpion vz. 61, tiesa, pastarasis daugiau skiriasi nuo pistoletų, nes jo dėtuvė įstatoma ne į rankeną.

NaudojimasKeisti

Automatinius pistoletus naudoja:

  • policijos daliniai, užsiimantys įkaitų išlaisvinimo ir antiteroristinėmis operacijomis
  • tarnybos, saugančios svarbius asmenis
  • tarnybos, užsiimančios svarbių ir pavojingų nusikaltėlių sulaikymu (kova su narkotikų prekyba ir pan.)
  • kariškiai mašinų įgulų (sraigtasparnių, tankų ir pan.) nariai, kuriems griozdiški šaulių ginklai pernelyg nepatogūs.
  • kariškiai šturmo grupių nariai, kuriems tenka kautis labai artimos kovos sąlygomis (šturmuojant pastatus, požeminius įrengiunius ir pan.).

Žinomiausi automatiniai pistoletaiKeisti


 

Vikiteka