Aurora (laikraštis)

Aurora – Lietuvos revoliucinės studentijos laikraštis, leistas nelegaliai 1932 m. gruodžio mėn. – 1934 m. vasario mėn. Kaune.

Istorija

redaguoti

Leido Kauno universiteto studentų komunistų biuras, tęsdamas idėjinę marksistinės draugijos „Aurora“, uždraustos 1932 m., veiklą. Spausdintas rotatoriumi. Tiražas apie 100 egz.

Bendradarbiavo Valys Drazdauskas, K. Bartkus, Petras Cvirka, Vladas Niunka. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 41 psl.