Astronominis vienetas

Astronominis vienetas (av, angl. – AU) – ne SI sistemos ilgio matas, lygus vidutiniam atstumui tarp Saulės ir Žemės (Žemės orbitos didžioji pusašė), naudojamas atstumams Saulės sistemoje nustatyti. Tai palyginamasis vienetas, nurodantis, kiek kartų atstumas iki objekto yra didesnis už atstumą tarp Žemės ir Saulės.

1 parsekas (EŽemė, SSaulė

1 av = 149 597 870 km.

Astronominis vienetas taip pat naudojamas kaip bazinis atstumas apibrėžiant kitą astronomų naudojamą atstumo vienetą – parseką. Parsekas tai yra atstumas, iš kurio Žemės orbitos didžioji pusašė statmenai krypčiai Saulė-Žemė (vienas astronominis vienetas) matoma 1" (lanko sekundės) kampu.