Asignavimų valdytojas

Asignavimų valdytojas – įstaiga, kuriai Lietuvos Respublikos Seimas tiesiogiai skiria asignavimus savo veiklai vykdyti.

Lietuvos Respublikos Seimas patvirtina biudžetą, kuriame nurodo, kiek asignavimų valdytojams skirs asignavimų. Jame taip pat nurodo, kokiai išlaidų rūšiai kiek skirta pinigų. Išlaidos skirstomos: darbo užmokesčiui, mokėjimams SODRA, einamosioms išlaidoms (paslaugos, medžiagoms, trumpalaikiam turtui, nedidelis remontas) ir ilgalaikiam turtui, didesniam remontui, statyboms įsigyti ir vykdyti. Asignavimų valdytojas negali be Lietuvos Respublikos Seimo leidimo vienai išlaidų grupei skirtus pinigus išleisti kitai išlaidų grupei.

Taip pat skaitykiteKeisti