Argilitas

Argilitas (gr. árgillos 'molis' + gr. líthos 'akmuo') – nuosėdinė uoliena, sudaryta iš molio dydžio dalelių. Tai daugiausia sucementuotas molis, kuriame gali būti įvairus kiekis didesnių, dulkio, dalelių. Vėlesnėse litifikacijos stadijose argilitas virsta molio skalūnu. Vikiteka

Turkis su argilitu (oranžinis)