Apokalipsė (gr. αποκαλυψις – apsireiškimas) – sąvoka, reiškianti paslapties, nežinomos didžiajai žmonijos daliai, atskleidimą privilegijuotiems asmenims dažniausiai per angelus.

Septyni trimitai iš Apreiškimas
Keturi Apokalipsės raiteliai (A.Diureris).

Paskutinė Naujojo Testamento knyga vadinasi Αποκαλυψις Ιωαννου, paprastai vadinama Apreiškimu Jonui. Manoma, kad ši dalis yra viena iš vėliausiai parašytų Naujojo Testamento dalių. Anksčiau tarp helenizuotų žydų apokalipsės sąvoka vartota apibūdinti raštams, kuriuose pranašišku ir parabolišku stiliumi aprašoma pasaulio pabaiga (pvz., Barucho apokalipsė).

Ankstyvojoje judėjų ir krikščionių literatūroje apokalipsė reiškė Dievo atliekamą slaptų dalykų atvėrimą išrinktajam pranašui; paprastai kaip apokalipsė suprantamas tokių apreiškimų išdėstymas raštu. Apokaliptinė literatūra užima svarbią vietą judėjų-krikščionių-rastafarijų tradicijoje, nes joje išdėstomi tokie tikėjimo dalykai, kaip mirusiųjų prisikėlimas, paskutinio teismo diena, rojus ir pragaras. Apokaliptiniai tikėjimai yra ankstesni už krikščionybę, jie būdingi ir kitoms religijoms.

Šiuo metu sąvoka apokalipsė dažniausiai naudojama nusakyti pasaulio pabaigai, didžiulio masto katastrofai.

Keturi apokalipsės raiteliai

redaguoti

Keturi apokalipsės raiteliai yra apibūdinti Apreiškimo knygos 6 skyriuje[1]. Keturi raiteliai yra simboliniai keturių įvykių, įvyksiančių paskutiniais laikais, apibūdinimai.

  • Pirmasis raitelis paminėtas Apreiškimo 6:2: „Aš pažvelgiau, ir štai pasirodė baltas žirgas ir ant jo raitelis, turintis lanką. Jam buvo duotas vainikas, ir jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų“.

Manoma, kad šis pirmasis raitelis tikriausiai yra Antikristas, kuriam bus suteiktas autoritetas ir kuris nugalės visus, kurie jam priešinsis. Antikristas yra netikras Jėzaus imitatorius, kuris taip pat sugrįš ant balto žirgo.

  • Antrasis raitelis paminėtas Apreiškimo 6:4: „Ir pasirodė kitas žirgas, ugniaspalvis, ir jo raiteliui buvo duota atimti iš žemės taiką, kad žmonės vieni kitus žudytų; jam buvo duotas didelis kalavijas“.

Antrasis raitelis vaizduoja baisų karą, kuris kils paskutiniaisiais laikais.

  • Trečiasis raitelis apibūdintas Apreiškimo 6:5-6: „...ir štai pasirodė juodas žirgas, o raitelis turėjo savo rankoje svarstykles. Ir aš girdėjau balsą keturių būtybių viduryje sakantį: ‘Kviečių saikas už denarą, bet aliejui ir vynui nedaryk skriaudos!’”.

Trečiasis apokalipsės raitelis vaizduoja badą, kuris kils tikriausiai dėl antro raitelio karo.

  • Ketvirtasis raitelis minimas Apreiškimo 6:8: „Aš pažvelgiau, ir štai pasirodė palšas žirgas, o jo raitelio vardas buvo Mirtis, ir paskui jį sekė Pragaras. Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės žudyti kardu, badu, mirtimi ir žemės žvėrimis“.

Ketvirtasis apokalipsės raitelis simbolizuoja mirtį ir nusiaubimą. Atrodo, kad tai yra prieš jį buvusių raitelių kombinacija. Ketvirtas apokalipsės raitelis atneš tolimesnį karą ir siaubingą badą kartu su maru ir ligomis. Kas kelia nuostabą, o gal tiksliau gąsdina, yra tai, kad šie keturi apokalipsės raiteliai yra tik „pirmtakai“ dar baisesnių bausmių, kurios įvyks vėliau suspaudimo laikotarpiu (Apreiškimo 8-9 ir 16 skyriai).

Šaltiniai

redaguoti

Nuorodos

redaguoti