Apaštalų darbai

penktoji Naujojo Testamento knyga, sudaryta iš 28 skyrių

Apaštalų darbaiNaujojo Testamento istorinė knyga.

Joje aprašomi dviejų apaštalų – Petro ir Pauliaus darbai. Knygoje kalbama apie laikus po Jėzaus Kristaus įžengimo į dangų, aprašant apaštalų evangelijos skelbimo darbus ir misijas, pirmųjų krikščionių gyvenimą ir persekiojimus. Knygoje yra apaštalų Petro, Pauliaus, Jokūbo kalbos.

Parašymo laikas redaguoti

Paprastai manoma, kad Evangeliją pagal Luką parašė apaštalo Pauliaus draugas nežydas gydytojas Lukas. Pasakojimas apima kiek trumpesnį nei 30 metų laikotarpį, trunkantį maždaug nuo 30 metų Sekminių iki Pauliaus įkalinimo Romoje apie 61–63 m. Apaštalų darbai galėjo būti parašyti bet kada per 20 metų po šių įvykių.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Biblijos enciklopedija. Alna litera. Vilnius, 1992., 101 psl.

Nuorodos redaguoti