Antanas Deksnys (1867)

Antanas Deksnys (1867 m. lapkričio 25 d., Butėniškyje (dab. Rokiškio raj.) – 1949 m. birželio 28 d., East St. Louis (JAV)) – katalikų kunigas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. [1]

Antanas Deksnys
(apie 1941-1942 m., JAV)

BiografijaKeisti

Augo religingoje šeimoje, brolis Juozapas taip pat tapo kunigu. Antanas Deksnys, baigęs Vilniaus kunigų seminariją, 18941900 m. tarnavo vikaru Vilniaus katedroje. 1900 m. paskirtas Hruzdovo Oborek (prie Lydos) bažnyčios klebonu, o 1902 m. – laikinuoju Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčios administratoriumi.[2] 19021909 m. buvo Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonu. Turėjo gražų balsą, kartais pasikviesdavo kaimynystėje gyvenusį Kiprą Petrauską, tada bažnyčioje parapijiečiai girdėdavo dviejų tenorų atliekamas giesmes.[3] 1906 m. buvo Trakų apskrities rinkiku – specialios komisijos, renkančios deputatą į Pirmąją Rusijos dūmą, nariu.[4] 1907 m. vienai stačiatikių šeimai slapta suteikė religinius patarnavimus, vėliau šis įvykis iškilo į viešumą. Vengdamas bausmės, iš Austrijos-Vengrijos uosto Triesto 1909 m. emigravo į Ameriką.

Jungtinėse Amerikos Valstijose aktyviai įsijungė į tautiečių religinį gyvenimą: Uticoje (Niujorko valstija) įkūrė lietuvių parapiją, Kewanee miestelyje taip pat suorganizavo lietuvių parapiją ir pastatė bažnyčią. 19181925 m. klebonavo Grand Rapids mieste (Mičigano valstija), kur pastatė bažnyčią ir praplėtė parapijinę mokyklą. Priėmė JAV pilietybę.

1934 m. grižo į Lietuvą. Paskirtas Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios klebonu, 1937 m. perkeltas klebonauti į Pivašiūnų bažnyčią. Kai 1940 m. Raudonajai armijai užėmė Lietuvą, kaip JAV pilietis privalėjo išvykti iš šalies. Išplaukė į Ameriką, Čikagoje apsigyveno pas sūnėną kunigą Antaną Deksnį (1906–1999). Vėliau kartu su giminaičiu kunigu persikėlė į East St. Louis miestą, kur ir mirė. Palaidotas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.[5]

ŠaltiniaiKeisti