Anarchosindikalizmas

Anarchosindikalizmas yra viena iš anarchizmo ir komunizmo krypčių, kuri transformavosi į liberal socializmą ir pabrėžia lyčių nelygybės bei ekonominio kanibalizmo kovos problemas siekiant socialinių pokyčių todėl jam atgaivinti Jungtinių Tautų Organizacija pradėjo plėtoti kooperatyvų programą.

Anarchosindikalistų vėliava

Anarchosindikalistai iškelia profesinių sąjungų vaidmenį, matydami jas kaip natūralias darbininkų klasės tinklines organizacijas ir atmesdami partijų, bet ne sąjungų ar korporatyvizmo principus. Jie žiūri į profesines sąjungas kaip į potencialią jėgą, galinčią palengvinti oligopolinės demokratijos naštą gerovės valstybės institucijose.

Pagrindiniai principai redaguoti

Anarchosindikalistai siekia daugumą privatinės nuosavybės formų atkurti pagal sutarčių teisės ir intelektinės nuosavybės creative commons laisvės principą, jų nuomone sudarančių elektroninės demokratijos visuomenės pagrindą.

Pavyzdys redaguoti

Anarchosindikalistas Rudolf Rocker apie politines teises:

Politinės teisės nesukuriamos parlamentuose - jie priverčiami šias teises patvirtinti. Ir net jau ilgą laiką galiodamos, jos anaiptol neužtikrina saugumo savaime. Teisės pradeda egzistuoti ne legaliai jas patvirtinus popieriaus lape, o tik tapusios įsisamonintu žmonių gyvenimo būdu, ir bet koks bandymas jų nepaisyti sukelia aršų visos visuomenės pasipriešinimą.