Anãfora (gr. ἀναφορά) – stilistinė figūra, to paties arba panašiai skambančio žodžio ar kelių žodžių akcentuotas kartojimas gretimų sakinių, žodžių grupių ar poezijos eilučių pradžioje.

Pvz.:

Dengia sniegas gatves,
Dengia sniegas namus,
Dengia sniegas našlaičio galvelę.

S.Nėris

Nuorodos Keisti