Amazonės lyguma

Amazonės lyguma Marse

Amazonės lygumaMarso šiaurės pusrutulio lyguma, esanti į vakarus nuo Olimpo kalno tarp 150–170° vakarų ilgumos ir 5–35° šiaurės platumos, iš vakarų ribojasi su Eliziejaus plokštikalne. Didžiausias matmuo – apie 2800 km.