Altruizmas (iš lot. alter 'kitas' + -izmas) – rūpinimasis kitų interesais ar gerove arba bendrąja gerove. Altruistiškas elgesys tapatinamas su nesavanaudišku elgesiu ir laikomas egoizmo priešingybe. Kita vertus, altruizmas gali tapti paslėpta egoizmo forma, taip pat psichologine gynyba nuo savo egoistiškų norų.

Neatlygintina kraujo donorystė yra altruistiško elgesio pavyzdys

Kiekvienam žmogui būdingas ir tam tikras gebėjimas aukotis iš tikrųjų: dėl savo vaikų, artimųjų, tėvynės, tikybos ar pažiūrų.

Altruizmo sąvoka naudojama ne tik kalbant apie žmonių sąmoningą ar nesąmoningą elgseną, bet ir apie gyvūnų vidurūšinę elgseną ir jos evoliucinę raidą.

Altruizmo sąvokos kūrėju laikomas Auguste Comte.

Altruizmo rūšys ir formos redaguoti

Moralinis altruistas altruistiškai elgiasi iš principo. Tokio principo pavyzdžiai yra utilitarizmas, Imanuelio Kanto kategorinis imperatyvas. Asmens moralė taip pat gali pasireikšti sąžinės balsu, dėl kurio elgiamasi altruistiškai.

Daug žmonių elgiasi altruistiškai paskatinti religijos. Krikščionybė, islamas, hinduizmas, budizmas ir daugelis kitų religijų altruizmą laiko svarbia vertybe.

Efektyvūs altruistai bando rasti efektyviausius būdus daryti gera pasitelkdami mokslą ir analitinį mąstymą. Pavyzdžiui, daug šio judėjimo narių bando rasti pačias efektyviausias labdaras ir aukoja joms didelę dalį savo pajamų.