Almanachas (arab. al-manach = kalendorius, lot. almanachus – „pranašysčių rinkinys“) – periodiškai pasirodantis žinynas.

Iš pradžių tai buvo kalendorius, kuriame pateikiama įvairių sričių žinių, vėliau – tam tikro pobūdžio literatūros kūrinių rinkinys. Almanachas apsiriboja tam tikra tematika. Dar kitaip vadinamas metraštis. Daugumoje valstybių tam tikrų autorių kūrinių įtraukimas į almanachus laikomas prestižo reikalu.

Lietuvių kultūroje kalendoriaus-žinyno tipo almanachu galima laikyti Lauryno Ivinskio leistą kūrinį Metskaitliai, kuriame šalia ūkinių patarimų buvo publikuojami grožinės literatūros tekstai, tautosaka.

Pirmieji grynai literatūriniai almanachai:

Vėliau buvo leidžiami literatūriniai almanachai:

Nuorodos

redaguoti

Saulius Žukas. Almanachas. Lietuvių literatūros enciklopedija. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius, 2001. – ISBN 9986-513-95-2