Aktyvas – kairioji balanso pusė, nurodanti organizacijos turto sudėtį ir vertę balanso sudarymo dieną.

Apyvartiniams aktyvams priskiriami aktyvai, intensyviai dalyvaujantys apyvartoje. Tai medžiagos, pagaminta produkcija, debitoriniai įsiskolinimai, pinigai ir t. t.

Neapyvartiniams aktyvams priklauso aktyvai, ne taip intensyviai dalyvaujantys apyvartoje, tai pagrindinės priemonės, nematerialūs aktyvai, ilgalaikės investicijos ir t. t.

Terminas taip pat naudojamas nurodyti visą bet kokią įmonės nuosavybę.