Žemės drebėjimo intensyvumas

Žemės drebėjimo intensyvumas – parametras nusakantis žemės drebėjimo sukeltų virpesių stiprumą žemės paviršiuje tam tikroje vietoje. Intensyvumas nustatomas pagal žmonių, pastatų ir gamtinės aplinkos reakcijas. Tam tikras žemės drebėjimas sukelia skirtingų intensyvumų virpėjimus skirtingose vietose. Didžiausias intensyvumas paprastai stebimas seisminio įvykio epicentre, mažesni intensyvumai išsidėsto koncentriškomis zonomis aplink įvykio epicentrą. Sąryšis tarp magnitudės ir intensyvumo yra gana sudėtingas. Intensyvumas, stebėtas tam tikroje vietoje, priklauso nuo įvykio magnitudės, įvykio židinio gylio, atstumo iki židinio, grunto sąlygų ir drebėjimo mechanizmo (lentele).


Apytikslis sąryšis tarp „tipinio“ žemės drebėjimo stabiliose platformose ir intensyvumo jo epicentre.

Magnitudė („Richterio skalės balai“) Intensyvumas epicentre Trumpas intensyvumo apibūdinimas
1-3 I Nejaučiamas, arba jaučiamas tik esant ypač palankioms sąlygomis.
3-3,9 II-III II. Jaučia ramybės būklėje esantys žmonės, ypač viršutiniuose pastatų aukštuose.

III. Jaučiama pastatų viduje, ypač viršutiniuose aukštuose. Dauguma žmonių nesupranta to kaip žemės drebėjimo. Stovinčios mašinos gali silpnai svyruoti. Įspūdis tarytum pravažiuotų sunkvežimis.

4,0-4,9 IV-V IV. Pastatuose dauguma žmonių jaučia drebėjimą. Kai kurie gali pabusti iš miego. Virpa langai, indai, durys.

V. Jaučiama išorėje. Dauguma pabunda. Nukrenta kai kurie indai, suskyla langai, nestabilūs objektai nuvirsta.

5,0-5,9 VI-VII VI. Jaučia visi, dauguma išsigąsta. Juda kai kurie sunkūs baldai. Sunku vaikščioti, nukrenta paveikslai.

VII. Nedideli pastatų pažeidimai. Silpni pastatai gali būti gana stipriai pažeisti, virsta kai kurie kaminai. Skamba varpai.

6,0-6,9 VIII-IX VIII. Stiprūs pastatų pažeidimai, daliniai sugriuvimai. Dideli silpnesnių pastatų pažeidimai. Griūna kaminai, paminklai, bokštai, lūžta medžių šakos.

IX. Dideli tvirtai pastatytų statinių pažeidimai. Sutrūkinėja požeminiai vamzdynai. Aiškūs plyšiai žemės paviršiuje.

7,0 ir daugiau X-XII X. Pažeisti tvirtai pastatyti mediniai pastatai. Išlankstyti geležinkelio bėgiai.

XI. Dauguma pastatų sugriauta. Sugriauti tiltai. Stipriai išlankstyti geležinkelio bėgiai. XII. Visiškas sugriovimas.

(Adaptuoti iš JAV Geologijos tarnybos duomenys)


Intensyvumas vertinamas dvylikos balų skale (lentelė), nuo visiškai nejaučiamo vieno balo (I) iki dvylikto balo (XII) – visiško visų pastatų sugriovimo. Kad intensyvumo balus aiškiau atskirti nuo magnitudės balų žymėjimo, intensyvumo balai dažniausiai nurodomi romėniškais skaitmenimis. Intensyvumo skalės yra naudojamos jau kelis šimtmečius ir palaipsniui jos vystėsi bei tobulėjo. Nuo 60-tojo XX amžiaus dešimtmečio plačiausiai Europoje buvo naudojama MSK-64 skalė. Šiuo metu Europos seismologijos komisija rekomenduoja naudoti patobulintą MSK versiją – EMS-98 skalę (http://www.gfz-potsdam.de/pb5/pb53/projekt/ems/eng/index_eng.html Archyvuota kopija 2007-03-13 iš Wayback Machine projekto.). JAV naudojama Modifikuota Merkali skalė, o Japonijoje dešimties balų – Japonijos meteorologijos agentūros (JMA) skalė.

Europos makroseisminė skalė (EMS98)Keisti

EMS intensyvumo balai Apibūdinimas Sutrumpintas tipiškiausių požymių aprašymas
I Nejuntamas Nejuntamas.
II Retai juntamas Juntamas patalpose ir tik kai kurių žmonių, esančių ramybės būsenoje.
III Silpnas Junta kai kurie žmonės, esantys patalpose. Žmonės, esantys ramybės būsenoje, jaučia siūbavimą arba silpną virpėjimą.
IV Plačiai stebimas Juntamas daugelio žmonių, esančių patalpose bei pavienių, esančių lauke. Kai kurie žmonių pabunda iš miego. Barška langų stiklai, durys ir indai.
V Stiprus Junta beveik visi žmonės, esantys patalpose, bei kai kurie, esantys lauke. Daugelis miegančių pabunda, kai kurie išsigąsta. Dreba visas pastatas. Pakabinti daiktai matomai svyruoja. Iš vietos pajuda smulkūs daiktai. Varstosi, atsidaro ar užsidaro durys ir langai.
VI Nestipriai pažeidžiantis Daugelis žmonių išsigąsta ir bėga į lauką. Krenta kai kurie daiktai. Daugelis pastatų nestipriai pažeidžiami, atsiranda siauri įtrūkimai, krenta maži tinko gabaliukai.
VII Pažeidžiantis Beveik visi žmonės išsigąsta ir bėga į lauką. Baldai perstumiami iš vietos, nuo lentynų krenta daug daiktų. Vidutiniškai pažeidžiami daugelis paprastų, gerai pastatytų namų: atsiranda nedideli plyšiai sienose, byra tinkas, dalinai sugriūva kaminai; senesniuose pastatuose gali rastis didelių plyšių arba sugriūti pertvaros.
VIII Stipriai pažeidžiantis Daugeliui žmonių sunku išstovėti. Daugelyje namų atsiranda dideli plyšiai. Stipriai pažeidžiamos kai kurių gerai pastatytų įprastinių namų sienos, o silpnesni senesni pastatai gali visiškai sugriūti.
IX Griaunantis Visuotinė panika. Daugelis silpnų statinių sugriūna. Netgi gerai pastatyti įprastiniai namai labai pažeidžiami: stipriai suskilinėja sienos, iš dalies pažeidžiama statinio struktūra.
X Stipriai griaunantis Daugelis gerai pastatytų įprastinių namų sugriaunami.
XI Niokojantis Sugriaunami beveik visi gerai pastatyti įprastiniai namai. Sugriaunami net kai kurie gerai suprojektuoti ir tinkamai pastatyti antiseisminiai pastatai.
XII Visiškai niokojantis Sugriaunami beveik visi pastatai.