Švyturys (Australija)

ŠvyturysAustralijos lietuvių neperiodinis laikraštis, pradėtas leisti 1953 m. Melburne, Australijoje.

Istorija redaguoti

Redaktoriai kunigai Pranas Vaseris ir Bronius Zumeris. Bendradarbiavo S. Kungys, J. Aranauskas, S. Mulokas, J. Švabaitė-Gylienė, P. Švambarys, A. Rakaitis ir kt. Išėjo 12 numerių. Leidimas sustabdytas pradėjus leisti savaitraštį „Tėviškės aidai“. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 499 psl.