Atverti pagrindinį meniu
Tridevi – bendras Lakšmės Parvatės ir Sarasvatės pavidalas. Jos laikomos (Trimurti) Višnaus ir Šivos bei Brahmos žmonomis, kurios įkūnija jų moteriškajį pradą.

Šakti (sanskritu: Śakti – energija, šventa galia) - hinduizmo Deivė – Dievo Šivos kūrybinės energijos personifikacija jo žmonos pavidalu (vienas iš kelių pavidalų), kartais ji dar vadinama Dieviškąja Motina. Materijoje ji pasireiškia kaip moteriškumo ir vaisingumo įsikūnijimas, jos energija taip pat slypi ir vyriškojoje išraiškoje, tačiau neatskleistu pavidalu. [1] Šakti yra pirmapradė kosminė energija, kuri persmelkia visą visatą. [2] Šakti yra ne tik atsakinga už visatos kūrybą, bet ir už visus joje vykstančius virsmus. Jos kundalini energija išlaisvina įsipainiojusias būtybes iš samsaros rato.[3] Šakti egzistuoja svātantrya būsenoje ir yra visiškai nepriklausoma. [4] Šaktizmo pasekėjai ją garbina kaip aukčiausią būtybę, tačiau kitose hinduizmo kryptyse, kaip antai Šaivizmo ir Vaišnavizmo Šakti įkūnija veikliąją Purušos moteriškąją energiją Prakriti. Puruša atitinkmai yra Šiva ir Višnus tose kryptyse. Višnaus žmona yra Lakšmė, tuo tarpu Šivos - Parvati.

IšnašosKeisti

  1. Tiwari, Path of Practice, p. 55
  2. Sacred Sanskrit words, p.111
  3. The Shambhala Encyclopedia of Yoga, p.270
  4. Ibid, p.162