Šablonas:Kelias-maršrutas

Dokumentacija

redaguoti

Šablono kelias-maršrutas naudojimas

redaguoti

{{Kelias-maršrutas-viršus}} <= Naudojamas sudarant maršruto lentelės viršų, kuriuose nurodyti sutartiniai ženklai ir nuorodos į paaiškinimus.

{{Kelias-maršrutas|picture=<Sutartiniuose ženkluose naudojamas simbolis>|skaičius=<maršruto kilometras>|tekstas=<vietovė: gyvenvietė, gatvė, kitais atvejais – geografinis objektas (gali būti nurodytas maršruto numeris, Lietuvoj naudojamas {{kelionrKK123}}, {{kelionrA12}} ir {{kelionrRK1234}}>}} <= Pagrindinis maršrutų lentelės elementas, šioje dalyje nurodomi maršruto elementai: sankryžos, pakelės paslaugos ir kt.

{{bottom}} arba |}
{{bottom}} arba |}
<= Užbaigia lentelę, užtikrina, kad lentelė bus atvaizduota teisingai.

Redaguoti maršrutą galima naudojant tik „redaguoti kodą“ režimą.

Kaip kurti maršrutą

redaguoti

Objektų žymėjimas keliuose su skiriamąja juosta

redaguoti

Keliuose su skiriamąja juosta, objektas gali būti pasiekiamas tik iš vienos kelio pusės. Objektai, kurie yra pasiekiami iš vienos kelio pusės, šalia pavadinimo reikia skliaustuose nurodyti (<Artimiausia maršruto pavadinime esanti gyvenvietė kilmininko linksniu> kryptimi). Jei objektas pasiekiamas per apsisukimą skiriamojoje juostoje, reikia šalia nurodyti (su ). Jei objektai yra įsikurę abipus kelio ir tarpusavy nesusisiekia transporto keliais, tai reikia nurodyti skliaustuose: (Abejose kelio pusėse). Jei kuri paslauga yra teikiama tik vienoje kelio pusėje, paslauga nurodoma atskiruose skliaustuose, panaudojant dvitaškį: (<Artimiausia maršruto pavadinime esanti gyvenvietė kilmininko linksniu> kryptimi: <paslaugos simbolis iš sutart. ženklų>. Šie nurodymai tinka ir keliams, kuriuose į objektus negalima patekti atliekant kairįjį posūkį.

Įvažiavimų į gyvenvietę, jų gatvių arba užmiestį žymėjimas

redaguoti
 • Naudojamas įvažiuojant į gyvenvietę, pačioje gyvenvietėje: {{kelias-maršrutas-miestas|<miesto pavadinimas (jei gatvė nenurodyta); gatvė arba gatvės atskirtos kabliataškiais> (<jei to pačio pavadinimo gatvė eina per dvi arba daugiau gyvenvietes iš eilės, tos gyvenvietės yra nurodomos skliaustuose>)}}
 • Naudojamas ne gyvenvietėje: {{kelias-maršrutas-užmiestis|<gatvė (arba gatvės atskirtos kabliataškiais) arba gyvenvietės (išimtiniu atveju – vietovės) pavadinimas> (<skliaustuose: viena ar kelios gyvenvietės iš eilės, jei nurodyta gatvė>). Galima iš vis nieko nenurodyti, tik tai, kad baigiasi gyvenvietė.
 • Jei gyvenvietė nepasikeitė, bet pasikeitė gatvė, nurodyti {{kelias-maršrutas-tekstas|<Gatvės pavadinimas>}}.

Šablono {{kelias-maršrutas-linija}} naudojimas

redaguoti

Naudojamas tik prieš šablonus: {{kelias-maršrutas-miestas}}, {{kelias-maršrutas-užmiestis}} ir kai maršrutas daro posūkį, keičia kryptį.

Greitkelių ir automagistralių ruožų žymėjimas

redaguoti

Naudojamas greitkelio arba automagistralės pradžiai ir pabaigai pažymėti: {{greitkelio pradžia}}, {{greitkelio pabaiga}}, {{automagistralės pradžia}}, {{automagistralės pabaiga}}

Lietuvoje

redaguoti

Pradėti maršrutą reikia nuo tos vietos, kur pradedami skaičiuoti kelio kilometrai (pvz. Magistralinis kelias A1 - nuo Vilniaus). Vikipedija turi tiek magistralinių, tiek krašto, tiek rajoninių kelių sąrašus. Kiekviename nurodytame maršrute esanti pirma gyvenvietė ir bus gyvenvietė, nuo kurios pradedamas skaičiuoti maršrutas.

Nuo čia ir pradėkite paeiliui maršrutui žymėti rajoninių, krašto ir magistralinių kelių sankryžas: kertamo kelio numerį bei sankryžos pavadinimą. Taip pat sankryžas, nuo kurių maršrutas daro posūkį, reguliuojamas sankryžas užmiestyje, sankryžas į savivaldybių administracinius centrus, kurie nepriklauso LAKD ir visas skirtingų lygių sankryžas.

Pasitikslinimui Tam tinka žemėlapių svetainės, kurios žymi netik magistralinius ar krašto, bet ir rajoninius kelius (Naudokite laisvąjį kelių žemėlapį). Jos padeda paeiliui žymėti sankryžas su šiais keliais maršrute.

Pasidomėkite, kur yra maršruto pradžia, t.y. nuo kur skaičiuojami maršruto kilometrai. Tam tinka kitų kalbų Vikipedijos, turinčios straipsnius apie dominantį kelią, įvairūs autorių teisių neapriboti šaltiniai, laisvasis kelių žemėlapis. Pažymėtoje sankryžoje nurodykite kelius, kurie turi numerį (maršrutą) ir kitus kelius, kurie veda į administracinius centrus ar kitus objektus (oro uostus, svarbius teminius parkus ir t.t.)

Sankryžos tipas

redaguoti

Sankryžos tipą rasite sutartiniuose ženkluose. Žr. čia. Paveiksliuko pavadinimą įterpkite į šablono skyrelį picture=.

Sankryžos pavadinimai

redaguoti

Jei sankryžoje su maršrutu, prasideda (ar baigiasi) jos maršrutas užmiestyje, nurodomas pirma (jei prasideda) arba paskutinė (jei baigiasi) maršruto gyvenvietė.

Jei sankryža su maršrutu kertasi, o nei vienas iš tų maršrutų toje sankryžoje nesibaigia, nurodoma artimiausia prie sankryžos esanti gyvenvietė (galima ir artimiausią administracinį centrą, jei pakeliui nėra kitų sankryžų link jos)

Jei sankryža su maršrutu yra gyvenvietėje, nurodoma jos gatvė (jei ji yra žinoma pridedančio naudotojo) arba gyvenvietė, kurioj ta sankryža yra.

Jei ta gatvė eina per kelias gyvenvietes, sankryžoje, skliaustuose nurodoma, kurioj konkrečioje gyvenvietėje ta sankryža yra.

Jei maršruto pavadinimas „Privažiuojamasis kelias prie <vietovės>“, sankryžos pavadinime nurodoma pavadinime minima vietovė.

Kaip rasti kelio kilometrą

redaguoti

Tam tiktų ši LAKD žemėlapių svetainė. Juose tiksliai sužymėtas kilometražas. Pagal jį nustatysite, kuriame kelio kilometre yra sankryža. Pvz. jei sankryža yra ruože tarp 59 ir 60 kilometro, tai reiškia, kad ji yra 59 km sankryža.

Skaičių įterpkite į šablono skyrelį „skaičius=“.

Neatidaryti ruožai

redaguoti

Dar neatidarytiems ruožams nurodyti, laikykitės dokumentacijos nurodymų, tik naudokite šabloną kelias-maršrutas-plan-1.

Senesniame šablono variante kelias-maršrutas-plan nepatogus simbolių įkėlimas, pirmame nurodytame šablone, kiekvienam simboliui galima taikyti atitinkamą šabloną.

Detalūs sutartinių ženklų paaiškinimai

redaguoti

Žemiau nurodomi simboliai, kurie yra nurodomi skiltyje picture=. Dvejais laužtiniais skliaustais apribotas žodis žymi žemiau esančių simbolių kodą. Šiuos kodus galima naudoti tik šablonams kelias-maršrutas-1 (pastatytiems ruožams) ir kelias-maršrutas-plan1 (neatidarytiems/planuojamiems ruožams)!.

 • Skirtingų lygių sankryža, turinti dvi ar daugiau išvažiavimų iš kelio:{{automazgas}}

Naudojamas {{automazgas-m}} greitkelių ir automagistralių ruožų sankryžoms.

Skirtingų lygių sankryža, turinti 2 arba daugiau išvažiavimų iš maršruto. Išvažiavimais iš maršruto skaitomi ir jungiamieji keliai, kurie užbaigia maršrutą, t.y. maršrutas virsta jungiamuoju keliu, nebepriklausančiu maršrutui (būdinga trimito formos sankryžoms)

Skliaustuose galima nurodyti iki 200 m atstumu nuo maršruto teikiamas paslaugas, kurias galima rasti šios dokumentacijos sutartiniuose ženkluose. Oro uostus (su pavadinimu) galima skliaustuose nurodyti iki 1 km atstumu, išskyrus atvejus kai kelias į oro uostą nuo maršruto yra vienintelis.

 • Išsišakojimas:{{exit}}

Naudojamas {{exit-m}} greitkelių ir automagistralių ruožų sankryžoms.

Naudojama Y-formos išsišakojimuose ir skirtingų lygių sankryžose, kurios turi vieną išvažiavimą. Keliuose be skiriamosios juostos naudojamas simbolis (kodas:{{exit-v}}). Nenaudojamas žymint į šalia kelio esančias teritorijas (tokias teritorijas, nuo kurių nestatomi pirmumą nusakantys ženklai).

Skliaustuose galima nurodyti iki 200 m atstumu nuo maršruto teikiamas paslaugas, kurias galima rasti šios dokumentacijos sutartiniuose ženkluose. Oro uostus (su pavadinimu) ir lankytinas vietas galima skliaustuose nurodyti iki 1 km atstumu, išskyrus atvejus kai kelias į oro uostą nuo maršruto yra vienintelis.

 • Vieno lygio sankryža:{{sankryža}}

Naudojama, kai sankryža kertasi viename lygyje. Ji gali būti trišalė, keturšalė, penkiašalė ir t.t. Nenaudojamas žymint į šalia kelio esančias teritorijas (tokias teritorijas, nuo kurių nestatomi pirmumą nusakantys ženklai)

Skliaustuose (atskirose) taip pat galima nurodyti iki 200 m atstumu nuo maršruto teikiamas paslaugas, kurias galima rasti šios dokumentacijos sutartiniuose ženkluose. Oro uostus (su pavadinimu) galima skliaustuose nurodyti iki 1 km atstumu, išskyrus atvejus kai kelias į oro uostą nuo maršruto yra vienintelis.

 • Žiedinė sankryža:{{žiedas}}

Naudojama, kai sankryžoje eismas vyksta ratu. Jei sankryža yra turbo žiedas, skliaustuose šalia vietovės pavadinimo reikia nurodyti (turbo žiedas).

Skliaustuose galima nurodyti iki 200 m atstumu nuo maršruto teikiamas paslaugas, kurias galima rasti šios dokumentacijos sutartiniuose ženkluose. Oro uostus (su pavadinimu) ir lankytinas vietas galima skliaustuose nurodyti iki 1 km atstumu, išskyrus atvejus kai kelias į oro uostą nuo maršruto yra vienintelis.

 • Sienos kirtimo/vietinės rinkliavos punktas:{{stop-kontrolė}}

Jei maršrutas baigiasi ar prasideda ne su Šengeno sutarties šalimi, šis ženklas nurodo, kad maršrutas prasideda arba baigiasi sienos perėjimo punktu. Maršrute reikia naudoti šabloną {{kelias-maršrutas-muitinė-baigmuit|šalis=<valstybė anglų kalba>|numeriai kitoje šalyje=<nurodyti numerius kitoje šalyje (jei turi)>|tekstas=<Valstybės A – Valstybės B siena>}}

Jei maršrutas baigiasi su Šengeno sutarties šalimi, naudojamas šablonas {{kelias-maršrutas-muitinė|šalis=<valstybė anglų kalba>|numeriai kitoje šalyje=<nurodyti numerius kitoje šalyje (jei turi)>|tekstas=<Valstybės A – Valstybės B siena>}}

Jei norima žymėti vietinės rinkliavos punktą, skyriuje tekstas= reikia nurodyti „Vietinės rinkliavos punktas“ arba „{nurodyti vietovę kilmininko linksniu} vietinės rinkliavos punktas“. Mokamas įvažiavimas/išvažiavimas ir transorto kontrolė

Nurodoma, kad kelio išvažiavimas/įvažiavimas yra mokamas. Jei vykdoma transporto kontrolė, šalia simbolio reikia skliaustuose nurodyti, kad čia vykdoma transporto kontrolė.

 • Tiltas/Estakada:{{tiltas}}

Nurodo, kad maršrutas eina tiltu arba estakada per geografinę vietovę arba geležinkelį. Skyriuje tekstas= reikia nurodyti: Tiltas/Estakada per <objektas galininko linksniu>. Jei tiltas arba estakada turi pavadinimą, reikia nurodyti <Tilto/Estakados pavadinimas> per <objektas galininko linksniu>. Nenaudojamas, kai estakada eina per kelią.

 • Geležinkelio pervaža:{{pervaža}}

Žymi geležinkelio pervažą per vienkelį arba daugiakelį geležinkelį. Žymima: Pervaža per geležinkelį „Miestas A–Miestas B“ Galima nurodyti skliaustuose: „reguliuojama“ arba „nereguliuojama“.

 • Tunelis:{{tunelis}}

Tunelio ilgį reikia nurodyti metrais skliaustuose. Pvz. Tunelis (123 m). Skliaustuose po kabliataškiu galima nurodyti ar tunelis apšviestas, kitus svarbius parametrus, pvz. Tunelis (123 m; neapšviestas; siauras ir t.t.) Jei tunelis turi pavadinimą, nurodomas jo pavadinimas.

 • Lankytina vieta: {{lankytina}}

Nurodoma lankytina vieta šalia kelio. Skliaustuose galima nurodyti su objekto svarba susijusią informaciją.

 • Nedidelė maitinimo įstaiga:{{maistas}}

Nurodoma kavinė arba kioskas šalia kelio. Nurodoma ne įstaigos pavadinimas (pvz. Lietuvoje, įstaigų pavadinimus kelio ženkluose nurodyti draudžiama), o vietovės kur ta įstaiga įsikūrusi.

 • Stovėjimo aikštelė prie kelio:{{parking}}

Nurodoma poilsio vieta arba stovėjimo aikštelė šalia kelio. Šalia kelio nurodomas vietovės pavadinimą. Skliaustuose galima nurodyti, kokios paslaugos teikiamos stovėjimo aikštelėje. Teikiamų paslaugų skaičius turi būti bent du. Išskyrus, jeigu aikštelė turi WC.

 • Tualetai:{{tualetas}}

Tualeto simbolis nurodomas skliaustuose, kai naudojami ženklai: ; ; ; ; . Jei tualetas pritaikytas neįgaliesiems, galima naudoti simbolį .

 • Degalinės:{{degalinė}}

Nurodo pakelės degalinę. Pavadinime nurodoma vietovė, kur ta degalinė įsikūrus, o skliaustuose nurodomos degalų rūšys.

 • Restoranai:{{restoranas}}

Nurodomas restoranas šalia kelio. Nurodomas vietovės pavadinimas. Jei restoranas yra greito maisto, skliaustuose žymima: (greito maisto).

 • Pakelės viešbučiai:{{viešbutis}}

Pakelėje esantis viešbutis. Nurodomas vietovės pavadinimas. Skliaustuose galima nurodyti viešbučio rūšį: motelis, jaunimo viešbutis ir kt.

 • Įvažiavimas į oro uostą:{{aerouostas}}

Nurodoma, kad sankryžoje yra kelias vedantis į oro uostą. Galima nurodyti ir veikiančius aerodromus.

 • Objektas statomas:{{statomas}}

Nurodoma, kad objektas šiuo metu yra statomas arba iš esmės rekonstruojamas.

 • Reguliuojama sankryža (užmiestyje):{{šviesoforas}}

Nurodoma, kad užmiestyje yra reguliuojama sankryža.

 • Apsisukimai:{{apsisukimas}}

Apsisukimai, naudojami keliuose su skiriamąja juosta. Jei į nuvažiavimą patekti tam yra numatytas apsisukimas, prie sankryžos pavadinimo nurodoma: (su ).

 • Tolimesnės kryptys nuo maršruto pradžios/pabaigos:{{toliau}}

Nurodo tolimesnes kryptis nuo maršruto pradžios (nurodoma maršruto lentelės pradžioje) arba (ir) pabaigos (nurodoma maršruto lentelės pabaigoje). Skyriuje tekstas= nurodomos svarbiausias gyvenvietės ir maršrutų numeriai, gatvė ar gatvės. Naudojamas, kai vienas maršrutas baigiasi, o kitas prasideda važiuojant tiesiai arba nurodant kryptį į kurią suka pagrindinis srautas.