Æ (minuskulas: æ) – grafema, sudaryta iš lotyniškų a ir e raidžių. Kilusi iš ligatūros, vaizduojančios lotyniškąjį dvibalsį ae. Šiais laikais – savarankiška raidė danų, norvegų, islandų ir farerų abėcėlėse. Kaip ligatūra naudojama (vis rečiau) ir anglų bei prancūzų kalbomis spausdintuose tekstuose, pvz., encyclopædia, archæology. Prancūzų kalboje panašiai naudojama ir Œ ligatūra.

Raidė „Æ“ Helvetica ir Bodoni šriftu
Ligatūra Æ Vanuatu vietinių skrydžių bendrovės Air Melanesiæ pavadinime XX a. aštuntame dešimtmetyje

Danų, norvegų ir farerų kalbose Æ yra dvidešimt septintoji, islandų kalboje – trisdešimt pirmoji abėcėlės raidė. Danų, norvegų ir farerų kalbose raidė daugiausiai reiškia garsus /æ:/, /æ/ arba /e:/, /e/, islandų – dvibalsį [ai].

Raidė Æ buvo naudojama osetinų kalbos lotyniškoje abėcėlėje 1923–1938 m. Po rašybos perėjimo prie kirilicos, raidė tebenaudojama, tačiau skirtingu nei lotyniškoji Æ kodu. Raidė taip pat naudojama Pietų Amerikos alakalufų (kaveskarų) ir jaganų abėcėlėse. Buvo naudojama ir švedų kalboje, vėliau pakeista ä raide.

Sistema Majuskulai (Æ) Minuskulai (æ)
Windows CP850 (TUI) Alt+146 Alt+145
CP1252 (GUI) Alt+0198 Alt+0230
Apple Macintosh alt/+Shift+Ä alt/+Ä
Linux (naujesnėms X11 versijoms) Alt Gr+Shift+A arba

Compose, Shift+AE

Alt Gr+A arba

Compose, A, E

Neo Mod3+, Shift+AE Mod3+, A, E
EurKEY AltGr+Shift+q AltGr+q
OpenOffice.org-Variantai
Microsoft Word Klavišų deriniai Strg+Shift+&, Shift+A Strg+Shift+&, A
Unikodo įvedimas C, 6, Alt+C E, 6, Alt+C
Vim Digrafai Strg+K, Shift+AE Strg+K, A, E
Unikodo įvedimas Strg+V, U, 0, 0, C, 6 Strg+V, U, 0, 0, E, 6
TeX/LaTeX Tekstinė išraiška \AE \ae
Matematinė išraiška
HTML Æ æ
XML/XHTML Dešimtainė Æ æ
Šešioliktainė Æ æ
ISO 8859-1 (Latin-1) ir Unikodas U+00C6 U+00E6

Šaltiniai

redaguoti
  • Æ - bokstav, Store Norske Leksikon, 2017 m. vasario 22 d. (Arhyvuota 2020-05-14. Nuoroda tikrinta 2020-05-14.)