Velso deklaracija

(Nukreipta iš puslapio Welles deklaracija)

Velso deklaracija (angl. Welles Declaration) – deklaracija, kurią paskelbė einantysis JAV valstybės sekretoriaus pareigas Sumneris Velsas 1940 m. liepos 23 d. Deklaracija laikoma Tarybų Sąjungos įvykdytos Baltijos šalių okupacijos nepripažinimo JAV politikos pradžia. Velso deklaracija žymi Stimsono doktrinos taikymą Baltijos šalių atžvilgiu. JAV pripažino 51 metus Tarybų Sąjungos įvykdytą agresiją ir palaikė Baltijos šalių nepriklausomybės siekį.

Welles deklaracija

Deklaracijos tekstas

redaguoti

Deklaracijos tekstas:[1]

Šiomis dienomis išryškėjo ydinga įvykių raida, sparčiai artėjanti prie atomazgos, kai trijų nedidelių Baltijos valstybių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – politinė nepriklausomybė ir teritorinis vientisumas sąmoningai ir nuosekliai gali būti sunaikintas vienos iš galingesnių kaimynių.

Nuo tos dienos, kai šių šalių tautos sukūrė nepriklausomas ir demokratines valstybes, Jungtinių Amerikos Valstijų žmonės su giliu prielankumu stebi jų ženklią pažangą kuriant valstybingumą.

Mūsų Vyriausybės politika žinoma visiems. Jungtinių Amerikos Valstijų žmonės prieštarauja bet kokiems grobuoniškiems veiksmams, nepriklausomai nuo to, ar jie yra tiesioginio jėgos panaudojimo, ar tiktai grasinimo ją panaudoti rezultatas. Jungtinių Amerikos Valstijų žmonės taip pat prieštarauja bet kokiam vienos valstybės, kad ir kokios galingos, kišimuisi į kitos suverenios, nors ir silpnesnės, valstybės vidaus reikalus.

Šie principai sudaro 21 suverenios Naujojo Pasaulio valstybės tarpusavio santykių pagrindą.

Jungtinės Amerikos Valstijos ir toliau laikysis šių principų, nes Amerikos žmonės yra įsitikinę, kad jeigu santykiai tarp tautų nebus grindžiami tikėjimu šiais principais, nebus įmanomas ir proto, teisingumo bei teisės viešpatavimas, – kitaip tariant, – negalėsime apsaugoti šiuolaikinės civilizacijos pagrindų.

Šaltiniai

redaguoti
  1. Laikinai Einančio Valstybės Sekretoriaus Pareigas Pono Sumner Welles Pareiškimas http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7530&p_k=1

Hiden, John; Vahur Made, David J. Smith (2008). The Baltic question during the Cold War. Routledge. pp. 209. ISBN 0415371007.