Vira (rus. вира) - baudažmogžudystę senovės Rusijoje, kurią turėdavo mokėti žmogžudys. Analogiška germanų vergildui.

Viros dydis priklausė nuo nužudytojo socialinės padėties ir kilmingumo. Formuojantis Rusijos valstybingumui virą ėmė reguliuoti rašytiniai įstatymai, pvz, Rusų tiesa (rus. Русская Правда), ją ėmė mokėti kunigaikščiui. Vira pakeitė kraujo kerštą.

Žodžio kilmė redaguoti

Žodis вира savo prasme tapatus, o skambesiu artimas germanų žodžiams wergild, wergeld, weregeld. Visi jie reiškė 'bauda už nužudytą žmogų'. Germanų wer čia reiškia 'vyras', panašus į lot. vir, liet. vyras ir skr. viiras (visi reiškia 'vyras').

Rusų kalboje žodis vira (rus. вира) galėjo atsirasti:

  • kaip tiesioginis veldinys iš proindoeuropiečių kalbos. Tuomet pagal proindoeuropietiškų garsų virtimo slaviškais garsais dėsnius jis skambėtų vir, taip pat kaip ir liet. vyras.
  • kaip skolinys iš sen. vok.aukšt. wërgelt, kur wër- giminingas got. wair 'vyras', sen.isl. verr 'vyras', o gelt giminingas sen.angl. gild, geld 'mokestis'. Tačiau šiuo atveju neaišku, kaip rusų kalboje atsirado balsis i.[1]

Nuorodos redaguoti

  1. Straipsnis „Вира“ in Фасмер М. (2003, 1964-1973) Этимологический словарь русского языка, 1 том. А-Д., 318 psl.