Viešosios policijos apsaugos tarnyba

Viešosios policijos apsaugos tarnyba – specializuota Lietuvos policijos tarnyba, vykdžiusi komercinės apsaugos funkcijas.

Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyriaus ženklas ant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo durų
Tarnybos buveinė

Istorija

redaguoti

1991 m. įkurta Apsaugos policijos valdyba prie Viešosios policijos valdybos[1], pertvarkius Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nežinybinės apsaugos valdybą. 1997 m. valdyba pertvarkyta į Policijos departamento Viešosios policijos Apsaugos organizavimo tarnybą.

2001 m., pertvarkius Viešosios policijos valdybą į Lietuvos viešosios policijos biurą, įkurta atskira Lietuvos policijos apsaugos organizavimo tarnyba.[2] 2004 m. tarnyba išskaidyta į atskirus policijos komisariatų Apsaugos skyrius, kurie 2005 m. pertvarkyti į Viešosios policijos apsaugos skyrius.[3][4]

2008 m. Viešosios policijos apsaugos skyriai vėl sujungti į Viešosios policijos apsaugos tarnybą, o 2010 m. pati tarnyba buvo prijungta prie Lietuvos viešosios policijos rinktinės „Vytis“.[5]

Komisarai

redaguoti
  • Jefimas Lancmanas – 2001–2002 m.
  • Andrėjus Stalauskas – 2002–2004 m.
  • Jonas Lazarenka – 2008–2010 m.

Šaltiniai

redaguoti
  1. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=4094&p_query=apsaugos%20policijos&p_tr2=1
  2. „Dėl Apsaugos organizavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“. 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 415. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Nuoroda tikrinta 2024-03-08.
  3. „Dėl specializuotų policijos įstaigų nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“. 2004 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-40. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Nuoroda tikrinta 2024-03-08.
  4. „Dėl viešosios policijos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apsaugos skyrių nuostatų ir struktūros schemų patvirtinimo“. 2005 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 5-V-448. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Nuoroda tikrinta 2024-03-08.
  5. „Dėl Viešosios policijos apsaugos tarnybos reorganizavimo prijungimo būdu prie Lietuvos viešosios policijos rinktinės "Vytis"“. 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 5-V-594. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Nuoroda tikrinta 2024-03-08.

Nuorodos

redaguoti

Tarnybos interneto svetainė