Vekselis – vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam.[1]

1914 m. Ventspilyje išrašytas vekselis, pagal kurį I. W. Junker & Co. komercinis bankas pasižadėjo sumokėti 35 Rusijos rublius
1926 m. Birmoje išrašytas vekselis, pagal kurį Imperatoriškasis Indijos bankas pasižadėjo sumokėti 20000 Indijos rupijų

Vekselis, kaip vienas populiariausių finansinių instrumentų, dažnai naudojamas kaip priemonė trumpalaikiam finansavimui gauti, taip pat kaip priemonė esamam įsipareigojimui užtikrinti.

Vekselių rūšys redaguoti

 • Prekybiniai ir finansiniai vekseliai
 1. Prekybiniais vekseliais yra įforminamas prekybinis kreditas, kurį tiekėjas suteikia pirkėjui;
 2. Finansiniais vekseliais yra įforminama suteikiama paskola.
 • Terminuotieji ir neterminuotieji vekseliai
 1. Terminuotieji vekseliai apmokami konkrečią juose nurodytą datą;
 2. Neterminuotųjų vekselių mokėjimo terminas gali būti tam tikras periodas. Vekselis gali būti apmokamas tada, kai pateikiamas arba mokėjimo terminas gali būti nenurodytas.

Formos redaguoti

Vekselis gali būti įsakomasis arba paprastasis[2].

Įsakomasis vekselis – vekselis, kurio gavėjas įsako kitam asmeniui, kad šis vekselyje įrašytą sumą sumokėtų jame nurodytam asmeniui. Įsakomajame vekselyje turi būti:

 • žodžiai „įsakomasis vekselis“ tekste, ta kalba kuria vekselis išrašytas;
 • besąlygis įsakymas sumokėti įrašytą sumą;
 • turinčio sumokėti asmens (mokėtojo) pavadinimas ar vardas pavardė;
 • mokėjimo terminas;
 • mokėjimo vieta;
 • pavadinimas ar asmens vardas pavardė, kuriam ar kurio įsakymu, turi būti sumokėta;
 • išrašymo vieta ir data;
 • išrašančio vekselį asmens (vekselio davėjo) parašas.

Dokumentas, kuriame nėra nors vieno iš išvardytojo rekvizito, neturi vekselio galios. Išskyrus tam tikrus atvejus. Įsakomieji vekseliai dažniausiai naudojami tarptautinėje prekyboje.

Paprastasis vekselis – vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą. Paprastajame vekselyje turi būti:

 • žodžiai „paprastasis vekselis“ tekste, ta kalba kuria vekselis išrašytas;
 • besąlygis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą;
 • mokėjimo terminas;
 • mokėjimo vieta;
 • pavadinimas ar asmens vardas pavardė, kuriam ar kurio įsakymu, turi būti sumokėta;
 • išrašymo vieta ir data;
 • išrašančiojo paprastąjį vekselį asmens parašas

Dokumentas kuriame nėra nors vieno iš išvardytojo rekvizito neturi vekselio galios. Išskyrus tam tikrus atvejus.

Vekselių ypatumai redaguoti

Jeigu vekselio gavėjas nepasitiki mokėtojo finansinėmis galimybėmis, jis gali vekselio gavėjo reikalauti papildomų garantijų.[3] Tokia garantija gali būti vekselio gavėjo požiūriu patikimos įmonės ar banko laidavimas, jis įrašomas kitoje vekselio blanko pusėje ir vadinamas avaliu. Laidavimas suteikiamas žodžiu „laiduoju“ ir pasirašomas asmens, prisiėmusio vekselinį pavedimą sau. Laidavęs vekselį asmuo ir tas, už kurį jis laidavo, atsako solidariai, bet gali apriboti įsipareigojimą sumos dalimi ar kitaip.

Dar vienas svarbus vekselio apyvartos bruožas, tai vekselio gavėjo teisė be jokių apribojimų jį parduoti (indosuoti) kitam ūkio subjektui. Vekseliai gali būti parduodami vieno savininko kitam indosamento būdu. Indosamentu perduodamos visos teisės pagal vekselį naujam savininkui, kuris gali jį perduoti kitam asmeniui darydamas naują indosamentą. Vekselio indosamentų skaičius neribojamas.

Įsakomasis vekselis LTR vekselio įstatymo nustatytu laiku gali būti pateiktas mokėtojui akceptuoti, t. y. priimti vekselį apmokėti jo gyvenamojoje vietoje. Akceptas – tai įrašas vekselyje patvirtinantis, kad padaręs įrašą asmuo sutinka vekselį apmokėti laiku. Mokėtojas akceptuodamas įsakomąjį vekselį, gali įrašyti vekselio sumos dalį kurią jis sutinka sumokėti. Akceptavimas populiarus užsienio prekyboje.

Vekselių diskontavimo privalumai:

 • Privalumai pirkėjui:
  • palankios atsiskaitymo sąlygos, t. y. atidėtas mokėjimas;
  • galimybė gauti ilgalaikį finansavimą.
 • Privalumai pardavėjui:
  • už pateiktas prekes atsiskaitoma iš karto, nors pirkėjams suteikiamos atidėto mokėjimo sąlygos, taip pat atsiranda galimybė išplėsti prekybos apimtis;
  • pagerėja įmonės finansiniai rodikliai, t. y., mažėja pirkėjų skola;
  • galimybė suteikti ilgalaikį finansavimą;
  • sumažėja skolų administravimo išlaidos;
  • teisinis privalumas – „stipriai“ įformintas pirkėjo įpareigojimas atsiskaityti.

Šaltiniai redaguoti

 1. vekselis. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XXIV (Tolj–Veni). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2015
 2. Skolos vekselis (paprastasis)
 3. Skolų grąžinimo užtikrinimas vekseliais

Nuorodos redaguoti


Vikižodynas
Laisvajame žodyne yra terminas vekselis