Taberna – nedidelė, vieno kambario parduotuvėlė senovės Romoje. Tabernos būdavo įrengiamos uždarų patalpų turguose, dažniausiai eilėmis greta viena kitos. Kiekviena taberna turėdavo palėpę prekių laikymui, skliautines lubas, langą palubėje orui ir šviesai įleisti, platų įėjimą. Vienas didžiausių tokių turgų uždaroje patalpoje buvo Trajano turgus Romoje. Tabernos taip pat buvo įrengiamos didelių horreum sandėlių centriniuose kiemuose, skirtuose prekybai. Šias patalpas dažniausiai nuomodavosi atskiri prekybininkai, ir kiekvienoje būdavo pardavinėjamos įvairiausios prekės ir paslaugos. Be didelių prekyviečių, tabernos būdavo statomos ir insulėse, romėnų daugiabučiuose, kur dažniausiai gyvendavo neturtingi žmonės, paprastai atleistiniai. Galiausiai, individualūs namų ūkiai taip pat galėjo turėti tabernas, kur savininkai parduodavo savo produktus.

Juniano taberna Pompėjoje

Nuorodos ir šaltiniai Keisti