Statybos techninis reglamentas

Statybos techninis reglamentas - specialaus statybos teisės akto rūšis Lietuvos teisėje. Statybos techninis reglamentas yra organizacinis tvarkomasis teisės aktas, nustatantis specifinius statybų reikalavimus. Pvz., gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų ir kitų statinių, išskyrus energetikos objektus, taip pat statinius, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerija, technin s priežiūros reikalavimus, kvalifikacinius reikalavimus statinių techniniams prižiūrėtojams, šių statinių techninės priežiūros dokumentų formas bei jų pildymo ir saugojimo tvarką.

LiteratūraKeisti

  • Sigitas Mitkus. Statybos teisės terminų žinynas. - Vilnius, Eugrimas, 2006. - 125 p. - ISBN 9955-682-52-3