Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra: Skirtumas tarp puslapio versijų

S
Straipsnis 'Tyrimai ir vystymas' pervadintas į 'Mokslo tiriamoji veikla': paprastai R&D verčiama būtent taip. Pasitikslinkite EU: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/668&format=HTML&aged=0&language=LT&guiLanguage=en
S (Kai kurių rašybos, skyrybos, wiki ar kitų klaidų taisymas)
S (Straipsnis 'Tyrimai ir vystymas' pervadintas į 'Mokslo tiriamoji veikla': paprastai R&D verčiama būtent taip. Pasitikslinkite EU: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/668&format=HTML&aged=0&language=LT&guiLanguage=en)
408

pakeitimai