10-asis lietuvių policijos batalionas: Skirtumas tarp puslapio versijų

S
1945 m. kovo mėn. 256-ojo bataliono vadu buvo paskirtas [[kapitonas|kpt.]] Pranas Ambraziūnas.
 
1945 m. sausio 12 d. Raudonoji Armija pradėjo didelę puolamąją operaciją prie [[Vysla|Vyslos]]. Vermachto vadovybė tenai permetė septynias [[divizija]]s (tarp jų dvi [[Tankų divizija (vermachtas)|tankų]]) iš Kuršo grupuotėsgrupės. GrupuotėjeGrupėje liko 25 smarkiai susilpnėjusios divizijos (dvi iš jų – tankų), kurios turėjo ginti 170 km ilgio fronto liniją.
 
1945 m. kovo 17 d. prasidėjo paskutinis mūšių dėl Kuršo etapas. Apie kovo 14 d. 256-asis batalionas gavo įsakymą atvykti į Kiburi miestelį, kur buvo Kuršo grupuotėsgrupės štabas. Batalionas gavo įsakymą vykti į priešakinę fronto liniją prie [[Bartuva|Bartos]] upės, kur, įsitvirtinę dešiniajame krante, išbuvo iki pat Vokietijos kapituliacijos 1945 m. gegužės 8 d. Paskutinius du mėnesius batalionas dalyvavo kautynėse su puolančiais tarybiniais daliniais.
 
„Už gerą bataliono traukimosi organizavimą ir ilgą tarnybą vokiečių kariuomenėje aš buvau apdovanotas II laipsnio „Geležiniu kryžiumi“ ir pakeltas į majorus“ (iš Prano Ambraziūno 1950.10.30d. tardymo protokolo).
739

pakeitimai