Lietuvos Respublikos Vyriausybė: Skirtumas tarp puslapio versijų

'''Lietuvos Respublikos Vyriausybė:'''<ref>http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=465070 Konstitucija 91-100 straipsniai</ref>
 
* Lietuvos Respublika gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai;
* tvarko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybę, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką;
* vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus;
Anoniminis naudotojas