Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondas: Skirtumas tarp puslapio versijų

S
[[Vaizdas:Výhled z Vilniuské televizní věže (8).jpg|thumb|right|LR VSDF Vilniaus teritorinio skyriaus pastatas Laisvės prospekte]]
'''Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondas''' ('''LR VSDF''', toliau - – '''Fondas''') - – Lietuvos Respublikos valstybinio [[socialinis draudimas|socialinio draudimo]] įstatymo nustatyta tvarka valdomi centralizuoti tiksliniai finansiniai ir materialiniai [[ištekliai]], kurie yra įtraukiami į apskaitą nuo valstybės ir savivaldybių biudžetų atskirtame Valstybinio socialinio draudimo fondo [[biudžetas|biudžete]] ir yra naudojami valstybiniam socialiniam pensijų, ligos ir motinystės, [[nedarbo draudimas|nedarbo]], [[sveikatos draudimas|sveikatos]] bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimui finansuoti, valdyti ir administruoti ([[Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas]], 2 str. 12 d.)<ref>[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362883 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas]</ref>.
 
== Fondo biudžetas ==
Fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką bei rodiklius, pagal kuriuos tvirtinamas Fondo biudžetas ir šio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. Fondo biudžeto pajamų ir išlaidų bei piniginių įplaukų ir išlaidų klasifikaciją pagal jų pobūdį ir paskirtį, Fondo ir Fondo administravimo įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtį nustato Vyriausybės patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės<ref>[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=359484 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas] (2009-11-12 redakcija)</ref>.
 
Fondo biudžeto [[išlaidos]]  – Fondo ekonominės naudos sumažėjimas teikiant teisės aktais pavestas valstybinio socialinio draudimo ir kitas viešąsias paslaugas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, perdavimo, netekimo arba nuvertėjimo ir įsipareigojimų prisiėmimo per ataskaitinį laikotarpį, dėl ko sumažėja Fondo grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą.
 
Fondo biudžeto [[pajamos]]  – Fondo gaunama arba gautina ekonominė nauda teikiant teisės aktais pavestas valstybinio socialinio draudimo ir kitas viešąsias paslaugas bei parduodant prekes ir paslaugas per ataskaitinį laikotarpį, kai turto vertė padidėja arba įsipareigojimai sumažėja, dėl ko padidėja Fondo grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo didinimą.
 
== Šaltiniai ==