Bordiūras – heroldinė figūra, skirtingos spalvos juosta skydo pakraščiuose. Tradiciškai bordiūro plotis būna 1/6 skydo pločio.

Sidabrinis skydas su raudonu bordiūru.

Paprastai bordiūras apima visą skydo kontūrą, tačiau būna išimčių:

  • Kai skydas sudaromas iš dviejų ar daugiau skydų, kurių vienas su bordiūru:
    • Kai sudėtinis skydas skydas sudaromas sudedant vieno skydo kairę pusę, kito skydo dešinę (toks jungimas vadinamas angl. dimidiation), bordiūras lieka tik toje pusėje, kuri jį turėjo iki sujungimo. Tokiu atveju bordiūras yra neuždaras.
    • Kaip sudėtinis skydas sudaromas iš kelių sveikų skydų (toks jungimas vadinamas angl. impalement), kurių bent vienas turi bordiūrą, tuomet iš jo sudaryta dalis tebeturi bordiūrą, kuris uždaras toje dalyje. Aišku, toks bordiūras nėra viso sudėtinio skydo bordiūras.
    • Kai herbo skyde yra vidinis skydas (angl. inescutcheon), kuris gali turėti savo bordiūrą. Pvz., Ispanijos herbas centre turi Anžu Burbonų herbą su bordiūru.
  • Kai ant skydo uždedama tokia heroldinė figūra kaip galva. Tuomet dalis bordiūro lieka po galva. Paprastai kas ką užkloja nurodoma herbo apraše.

Kaip ir kitos figūros bordiūrai gali būti vienspalviai ar padalinti. Taip pat jie gali būti damaskuoti ar su smulkiomis figūromis.
Šios galimybės plačiai naudojamos Škotijos heraldikoje linijų vyresnumui išreikšti (angl. cadency).
Naudojant bordiūrą kaip vyresnumo ženklą dažnai nesilaikoma spalvų derinimo principo – t. y., emalė dažnai ribojasi su emale ar metalas su metalu. Pvz., Prancūzijos dinastijos princų herbuose dažnai raudonas bordiūras derinamas su mėlynu lauku (pvz., Anžu Burbonai).

Retkarčiais bordiūras būna tos pačios spalvos kaip ir skydo laukas.

Retai pasitaiko siauri bordiūrai.

Nuorodos

redaguoti