SMILES notacija (angl. simplified molecular-input line-entry system) – metodas, skirtas cheminių junginių aprašymui tekstinėmis (ASCII) eilutėmis. Dauguma programinės įrangos, skirtos cheminių junginių struktūrinių formulių konstravimui ir vaizdavimui geba konvertuoti SMILES eilutes į struktūrines formules ar erdvines junginių struktūras.

Ciprofloksacino aprašymo SMILES pavyzdys: „perkerpami“ ciklai, nustatoma pagrindinė grandinė, surašomos nuo jos atsišakojančios molekulės dalys.

Pirmoji SMILES specifikacija pradėta 1980 m. Vėliau notacija buvo modifikuojama ir plečiama. 2007 m. buvo sukurtas ir paskelbtas atviras standartas pavadinimu „OpenSMILES“. Esama kitų, panašių notacijų, pavyzdžiui Visveserio notacija, ROSDAL ir SLN.

Nuorodos redaguoti