Rytų germanų kalbos

Rytų germanų kalbos – išnykusi indoeuropiečių šeimos, germanų kalbų grupė. Vienintelė rytų germanų kalba, turinti rašytinį palikimą, yra gotų. Kitos rytų germanams priskiriamos kalbos yra vandalų, burgundų ir Krymo gotų. Manoma, kad pastaroji kalba gyvavo iki XVIII a., o kitos išnyko dar ankstyvaisiais viduramžiais.

Nuorodos

redaguoti