Reliacinė duomenų bazė

Reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos – tokios duomenų bazių valdymo sistemos (DBVS), kurios remiasi Edgaro Kodo (Edgar F. Codd) aprašytu reliaciniu modeliu, kurio pagrindinis elementas yra reliacinė lentelė.

Pirmoji beveik pilnai reliacinė DBVS – 1978 m. išleista Multics Relational Data Store.

Dauguma šiuolaikinių populiariųjų DBVS palaiko didžiąją dalį E. Kodo suformuluotų taisyklių: Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL, tačiau jomis neapsiriboja. Kiekvienas gamintojas siūlo savus plėtinius ir papildymus, todėl perkeliant duomenų bazę į kitą programą tenka papildomai dirbti.

Nuorodos redaguoti