Privati mokykla

Privati mokykla yra tokia mokykla, tarp kurios steigėjų nėra valstybės ar savivaldybės institucijų ir kuri nėra išlaikoma iš valstybės ar savivaldos institucijų biudžeto. Lietuvos teisės aktuose vadinama "nevalstybine mokykla".

SteigėjaiKeisti

Steigėjais gali būti tiek privataus, tiek ir viešojo sektoriaus asmenys – organizacijos, draugijos, fiziniai ar juridiniai asmenys, religinės bendrijos.

TipaiKeisti

Privačios gali būti tiek pradinės, tiek bendrojo lavinimo, tiek ir aukštosios mokyklos.

LietuvojeKeisti

Lietuvoje privačios mokyklos išlaikomos privataus sektoriaus finansavimo pagalba. Remiantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, vaikų, lankančių privačias mokyklas, dirbantys (ir atitinkamai mokantys mokesčius į biudžetą) tėvai gali pervesti 2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio.

NuorodosKeisti