Privalomojo sveikatos draudimo fondas

Privalomojo sveikatos draudimo fondas (PSDF) - sveikatos draudimo fondas, disponuojantis valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis asmenų privalomajam sveikatos draudimui ir asmenų sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas redaguoti

Kasmet yra sudaromas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas – LR sveikatos draudimo įstatyme nustatytų pajamų ir išlaidų planas biudžetiniams metams.

Apmokamos paslaugos redaguoti

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos: prevencinė medicinos pagalba, medicinos pagalba, medicininė reabilitacija, slauga, socialinės paslaugos bei patarnavimai, priskirti asmens sveikatos priežiūrai, ir asmens sveikatos ekspertizė.

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo apmokama ši prevencinė medicinos pagalba:

  • informacinės paslaugos ligų profilaktikos klausimais;
  • Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyti draudžiamųjų sveikatos profilaktiniai patikrinimai[1].

Šaltiniai redaguoti

  1. LR sveikatos draudimo įstatymas (Aktuali: 2010-12-11)