Pirmasis laiškas tesalonikiečiams

tryliktoji Naujojo Testamento knyga, sudaryta iš 5 skyrių

Pirmasis laiškas tesalonikiečiams – vienas iš trylikos, manoma, apaštalo Pauliaus parašytų laiškų.

Apaštalas Paulius prisako tesalonikiečiams dar uoliau tęsti, ką pradėję. Laiške svarstomas pirmiesiems krikščionims vienas svarbiausių klausimų: kaip Jėzus sugrįš į pasaulį?

Turinys redaguoti

Laiškas pradedamas pasveikinimu, giriami krikščionys, rašoma apie praktinį krikščionio gyvenimą. Kalbama apie tai, kaip laukti Kristaus atėjimo. Laiško pabaigoje pateikiami baigiamieji nurodymai ir linkėjimai.

Parašymo laikas ir adresatas redaguoti

Tesaloniką (Makedonijos provincijos sostinę), kurios tikintiesiems adresuotas šis laiškas, Paulius, Silas ir Timotiejus aplankė per savo antrąją misijų kelionę. Tesalonikoje jie pabuvo neilgai, nes, kaip teigiama, buvo išvaryti priešiškai nusiteikusių žydų. Jei nelaikysime teisinga pirmosios Laiško galatams parašymo datos, tai seniausias Pauliaus laiškas. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Biblijos enciklopedija. Alna litera. Vilnius, 1992., 104 psl.

Nuorodos redaguoti