Piliečio vainikas

Piliečio vainikas (lot. corona civica) – senovės Romoje egzistavęs karinis apdovanojimas už kito piliečio gyvybės išgelbėjimą.

Piliečio vainikas būdavo daromas iš ąžuolo lapų.

Apdovanojimas atsirado Romos respublikos laikais. Vėliau, pradedant Augustu, simboliškai gavusiu šį apdovanojimą už pilietinio karo nutraukimą, piliečio vainikus gaudavo visi Romos imperatoriai.

Piliečio vainikas buvo antras aukščiausias apdovanojimas po žolių vainiko.

Tarp kitų žymesnių romėnų, gavusių piliečio vainiką, buvo Julijus Cezaris ir Scipionas Afrikietis. Pastarasis šį apdovanojimą gavo už savo tėvo gyvybės išgelbėjimą Trebijos mūšyje, tačiau atsisakė jį priimti.

Nuorodos ir šaltiniai redaguoti