Partizanas (pranc. partisan) − vietos gyventojų savanoriškų karinio pasipriešinimo būrių, veikiančių priešo užnugaryje, dalyvis [1] Partizanais gali tapti profesionalūs kareiviai, nespėję pasitraukti su savo daliniais ir užsilikę priešo užnugaryje. Partizanais gali būti vadinami kovotojai, kurie karinėmis priemonėmis ir naudodami partizaninio karo taktikas kovoja prieš savo šalyje veikiančius okupantus: priešiškos šalies vyriausybę arba karinę vadovybę, jų pasiuntinius ar dalinius įsiveržusius jėga ar kitais neteisėtais, laisvę varžančiais būdais.

Partizanų žeminė prie Viršurodukio kaimo

Taip pat skaitykite

redaguoti

Literatūra

  1. Tarptautinių žodžių žodynas. Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985