Panama (angl. Boonie hat; rus. панама) – minkšta audeklinė skrybėlė plačiais bryliais, gana plačiai naudojama kaip karinės uniformos dalis. Civilinės panamos paprastai būna baltos arba ryškiaspalvės, o karinės – dengiamosios spalvos ar su kamufliažiniais išmarginimais. Viršus paprastai turi metalinius žiedelius ar tinklelio įsiuvus, pro kuriuos vėdinasi.

JAV jūrų pėstininkai su panamomis

Karinių panamų viršus dažnai apsiūtas audekline juostele, sudarančia kilpeles, į kurias galima įkišti maskuotės šakeles. Paprastai turi pasmakrės dirželį. Panamos viršus ir bryliai šonuose gali turėti spragtukus, kuriais brylius galima prisegti prie viršaus.

JAV karinė panama (military boonie hat) redaguoti

 
JAV Karinio laivyno „ruoniai“ su panamomis

JAV Ginkluotosios pajėgos panamas ėmė naudoti Vietnamo karo metu. JAV žaliosios beretės jas ėmė dėvėti kartu su Australijos ir Pietų Vietnamo daliniais.[1] Tų laikų JAV kariuomenės panamos tigriškai dryžo audinio buvo siuvamos vietoje, naudojant audinį, paimtą iš kitų uniformos dalių.
1967 m. JAV armijoje pasirodė standartinės panamos, vadintos „Hat, Jungle, with Insect Net“ ('skrybėlė, džiunglės, su vabzdžių tinkleliu'), gamintos iš medvilnės ir poplino. Jos buvo trijų spalvų – alyvuogių žalumo, tigriškais dryžiais ir išmargintos ERDL kamulfliažiniu raštu.[2] Šios panamos turėjo pakeisti nuo Antrojo pasaulinio karo naudotas kepes ir beisbolo kepuraites.
Panamas mėgo lauko sąlygomis veikę kareiviai, ir nemėgo paradinį blizgesį vertinę karininkai.[1] Atsikratant garnizoninės mąstysenos panamos tapo visų kariuomenės rūšių uniformų dalimi. Nuo Vietnamo karo laikų JAV kareivių panamos mažai pasikeitė, jas iki šiol naudoja Afganistane ir Irake. Pasikeitė tik kamufliažo raštai; dabar naudojami M81 woodland, trispalvis dykumos, ACUPAT, dykumos ir miško MARPAT.[1]

Australijos kariuomenės panamos (bush hats) redaguoti

Australijos kariuomenė panamos tipo skrybėles (vadintas angl. bush hats 'bušo skrybėlės') naudojo dar Pirmajame ir Antrajame pasauliniuose karuose, tačiau šio skrybėlės nebuvo plačiai paplitusios. Plačiau Australijos kariuomenė naudojo angl. slouch hats.

Bush hats išpopuliarėjo Malajos karo (1948–1960 m.) metu. Jos Malajos tropikuose gerai saugojo nuo deginančio karščio bei smarkių liūčių. Bush hats turėjo siauresnius ir nuolaidžius brylius negu ankstesnės slouch hats, jos buvo siuvamos iš tinkamesnio tropinio klimato uniformų audeklo. Senesnės uniforminės skrybėlės liko paradinėms funkcijoms.

Australiškos panamos dar labiau išpopuliarėjo Vietanmo kare. Tuo metu jas oficialiai vadino „hats utility, jungle green“ ('universalios skrybėlės, džiunglių žalumo'), nors australai kareiviai jas vadino angl. giggle hats ar angl. bush hats. Šias skrybėles turėjo visi Australijos kareiviai Vietname, kad apsisaugotų nuo vietinių orų. Buvo draudžiama šias panamas apkarpyti ar kitaip perdirbti, jas reikėjo dėvėti esant lauke.

Dabartinės Australijos kariuomenės panamos būna išmargintos Auscam ir Desert Auscam kamufliažo raštais. Jas masiškai naudoja Australijos Ginkluotosiose pajėgose.

TSRS kariuomenės panamos redaguoti

Pirmą kartą panamos Raudonojoje Armijoje pasirodė 1938 m. Jos buvo skirtos tarnaujantiems karšto klimato kraštuose (Vidurinės Azijos, Šiaurės Kaukazo ir Užkaukazės karinėse apygardose). Panamos buvo su dygsniuotais bryliais, viršus turėjo ventiliacines angeles. Pasmakrės dirželis būdavo gaminamas iš to paties audinio, kaip ir pati panama. Panamos priekyje būdavo prisiuvama 7,5 cm skersmens raudona žvaigždė. Tankistų panamos būdavo pilkos.[3][4]
Labai panašias panamas iki šiol dėvi Rusijos Federacijos kareiviai, tarnaujantys karšto klimato sąlygomis (pvz., Tadžikistane).

Nuorodos redaguoti

Iliustracijos redaguoti