PVM mokėtojas – nustatyta tvarka mokesčių administratoriaus užregistruotas asmuo, turintis mokėti PVM; mokesčio mokėtojas.

Lietuva redaguoti

PVM mokėtojas - asmuo, kuriam pagal PVM įstatymą nustatyta prievolė apskaičiuoti ir mokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM) ir kuris mokesčio administratoriaus įregistruotas PVM mokėtoju, įskaitant kitaip PVM tikslais registruotus asmenis, išskyrus asmenis, kurie yra registruoti kompensacinio PVM tarifo schemos tikslais (PVMĮ 2 str. 29 d.)[1]. PVM mokėtojų ir kitų asmenų prievoles, susijusias su šio mokesčio mokėjimu, nustato LR PVM įstatymas.

Šaltiniai redaguoti

  1. LR PVM įstatymas (2009-12-03 redakcija)