Notarų rūmai – notarų profesinės savivaldos, jų veiklos priežiūros organizacija. Pagal savo statusą yra viešasis juridinis asmuo. Gali turėti viešosios valdžios funkcijas skiriant, atleidžiant notarus, taikant drausminę ar kitokią teisinę, socialinę (pvz., etinę pagal garbės, etikos kodeksus) atsakomybę.

La Réunion notarų rūmų buveinė, Saint-Denis (Prancūzija)

Priklausyti Notarų rūmams paprastai yra kiekvieno notaro pareiga pagal įstatymą. Federacinėse valstybėse gali būti keli Notarų rūmai – regioniniai ir atitinkamai federaliniai (centriniai). Pavyzdžiui, Vokietijoje yra 21 regioniniai Notarų rūmai, kurių veiklos teritorija paprastai apima federalinės žemės teritoriją, bei Sąjungos notarų rūmai, vienijantys per 9 000 notarų.

Lietuvos notarų rūmai vienija 266 notarus (2011 m.), veikia vadovaudamiesi Notarų rūmų statutu. Rūmams vadovauja Notarų rūmų prezidiumas.

Latvijoje veikia Latvijos prisiekusiųjų notarų kolegija, Ukrainoje – Ukrainos notarų rūmai.

Uždaviniai redaguoti

 
Jaunasis notaras prie savo rašomojo pulto (apie 1830 m.)

Notarų rūmai siekia (Lietuvos Respublikos notariato 9 straipsnis):

 1. koordinuoti notarų veiklą;
 2. rūpintis notarų kvalifikacijos kėlimu;
 3. ginti ir atstovauti notarų interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose;
 4. rengti norminių aktų projektus notariato klausimais ir teikti juos teisingumo ministerijai;
 5. suvienodinti notarinę praktiką;
 6. prižiūrėti, kaip notarai atlieka savo funkcijas, laikosi profesinės etikos reikalavimų;
 7. užtikrinti notaro profesinės veiklos metu sudarytų dokumentų saugojimą ir naudojimą;
 8. užtikrinti notaro praktikos atlikimą.

Funkcijos redaguoti

Notarų rūmai (Lietuvos Respublikos notariato 10 straipsnis):

 1. kontroliuoja, kad notarai sąžiningai atliktų savo pareigas;
 2. organizuoja kursus ir seminarus notarų kvalifikacijai kelti;
 3. teikia pasiūlymus aukštesnėms instancijoms notarų veiklos klausimais;
 4. skiria lėšų notarų kvalifikacijos kėlimo reikmėms;
 5. nustatyta tvarka draudžia notarus profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Notarų profesinės civilinės atsakomybės už fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą, vykdant notaro profesinę veiklą, privalomojo draudimo įmoką sudaro draudžiamų notarų įmokos.
 6. gali reikalauti iš notarų informacijos apie atliktus notarinius veiksmus;
 7. imasi priemonių notarinei praktikai suvienodinti;
 8. kontroliuoja, kaip notarai organizuoja notarų biurų darbą, laikosi profesinės etikos reikalavimų;
 9. kontroliuoja, kaip notarai tvarko ir saugo savo profesinės veiklos metu sudaromus dokumentus;
 10. organizuoja notaro praktikos atlikimą.

Nuorodos redaguoti

Lietuvos notarų rūmų tinklalapis