Miškininkystė (žurnalas)

„Miškininkystė“Lietuvos miškų instituto ir Aleksandro Stulginskio universiteto mokslinis žurnalas, leidžiamas Kaune nuo 1989 m.

ŽurnalasKeisti

Leidžiamas du kartus per metus. Įkurtas vietoj tęstinio leidinio „Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto darbai“, ėjusio 19561988 m. 19891993 m. ėjo pavadinimu „Miškų ūkis“.

Žurnale spausdinami straipsniai miškotyros, miško ekologijos, genetikos, miškų atkūrimo, miško tipologijos, dirvotyros, hidrologijos, miškų ūkio ekonomikos, miškų apsaugos, entomologijos ir medžioklėtyros klausimais lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. Tiražas 500 egzempliorių.

Vyriausieji redaktoriai:

ŠaltiniaiKeisti

  1. Stasys KarazijaMiškininkystė (žurnalas). Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 233 psl.